Krst knihy Jaroslava Martiša V detskej ambulancii

246

Zrodila sa nová výnimočná detská kniha Jaroslava Martiša V detskej ambulancii. Jej základom boli vtipné básničky ako Soplík, Kašlík, Zúbky, ktoré v roku 2021 vznikali z pera autora, spolu s myšlienkou, že ilustrácie k básničkám nakreslia deti z prvého stupňa základnej školy. Vďaka mimoriadnej ochote ZUŠ Púchov, SZUŠ Bolešov a ZŠ Gorazdova v období 2021/22 vzniklo k 31 básničkám vyše 400 nádherných ilustrácií, z ktorých sa 126 dostalo do knihy.

Krst knihy sa uskutočnil 15.3.2023 v priestoroch Divadla Púchov počas výtvarného workshopu, ktorého sa zúčastnilo vyše 160 detí zo ZŠ Komenského, Gorazdova, Mládežnícka a Slovanská z Púchova. Kniha bola pokrstená pani primátorkou Katarínou Henekovou spolu s deťmi symbolicky cukríkmi.

O týždeň 22.3.2023 bola v ZUŠ Púchov otvorená výstava všetkých ilustrácií, ktoré boli nakreslené pre túto knihu. Veľká vďaka za tieto vydarené akcie pre deti patrí všetkým zainteresovaným školám a pedagógom, Divadlu Púchov pod záštitou mesta, CVČ Včielka a pani primátorke, že si našla čas a osobne podporila svojou účasťou túto akciu.

Milé deti, chcete, aby aj vaša kresba bola súčasťou tejto knihy? Je to možné – na strane 16 a 17 čakajú prázdne listy na vašu ilustráciu. Knihu si môžete zakúpiť priamo u autora.

Eva Zábrodská
Foto: Slavomír Flimmel