Marcový Čaj pre seniorov

105

V stredu 22.3.2023 sa v Divadle Púchov stretli seniori na obľúbenom podujatí „ČAJ PRE SENIOROV“ pod záštitou primátorky mesta pri dobrej hudbe a občerstvení.

Po úvodných slovách konateliek Púchovskej kultúry, s.r.o., parket patril žiakom zo ZŠ Jána Amosa Komenského v Púchove, ktorí prišli seniorov potešiť kytičkou piesní a tancov. Ako prvé sa predstavili dievčatá z folklórneho krúžku pod vedením svojich pedagogičiek Moniky Kuchtovej a Vandy Gažovej. Zaspievali a zatancovali pásmo piesní z Púchovskej doliny. V druhom pásme sa predstavili deti z druhého ročníka pod vedením pani učiteľky Martiny Chovancovej. Pripravili si piesne venované všetkým, ktorí boli na podujatí. Zhudobnená báseň od Milana Rúfusa „Modlitba pre starkú“ znela pre všetkých starých rodičov, ktorí sa o vnúčatá starajú s láskou a vďaka ktorým je aj ich život krajší. K tejto piesni pridali ešte ľudovú pieseň a tanec. Po úvodnom kultúrnom programe do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina KORAL z Vršateckého Podhradia – Prekop Pavol s manželkou Renátkou. Každý senior si odniesol spomienku v podobe ihneď vytlačenej FOTKY z fotokútiku. Záujem bol veľký, čo nás veľmi teší. Sme radi, že i takto sme mohli potešiť našich seniorov. Už teraz na tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré bude 25.4.2023.

Púchovská kultúra, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel