Ku Dňu učiteľov ocenili 22 zamestnancov púchovských škôl

514

V nedeľu 28. marca sme si opäť pripomenuli narodenie Učiteľa národov – Jána Ámosa Komenského, ku ktorému už neodmysliteľne patrí aj sviatok Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti navštívila v piatok 26. 3. 2021 primátorka mesta Katarína Heneková materské a základné školy i základnú umeleckú školu v meste, v ktorých bolo ocenených celkom 22 pedagogických i nepedagogických zamestnancov, tri pedagogičky získali ocenenie za celoživotné vzdelávanie v podobe plakety J. A. Komenského.

Súčasná situácia nedovoľuje organizovať kultúrne podujatia, a preto nebolo možné pripraviť ani v roku 2021 tradičný slávnostný ceremoniál ku Dňu učiteľov, pripravovaný Mestom Púchov pre ocenené pedagogičky, pedagógov či nepedagogických zamestnancov púchovských materských, základných škôl, základnej umeleckej školy či centra voľného času.

Napriek tomu, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, navštívila v piatok primátorka mesta Katarína Heneková, spolu s referentkou Oddelenia školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov, Mgr. Zuzanou Potočnou, nominovaných 22 pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v Púchove, ktorých spoločne ocenili diplomami a vecnými darmi za ich doterajší prínos v pedagogickej činnosti, výchove a vzdelávaní detí a žiakov v Púchove. Z celkového počtu nominovaných získali 3 pedagogičky plaketu J. A. Komenského za prínos v celoživotnom vzdelávaní detí a žiakov v mestských materských a základných školách. Ocenené pedagogičky a pedagógovia boli príjemne prekvapení a radosť na nich bola znať aj spod ochranných rúšok, usmievajúci sa očami. Pre ostatných zamestnancov škôl odovzdala primátorka ich riaditeľkám dezinfekciu a ochranné respirátory FFP2.

Primátorka Katarína Heneková poďakovala všetkým oceneným za ich každodennú prácu, ktorú odvádzajú pre svetlú budúcnosť ďalších generácií: „Aspoň takouto formou sme Vám chceli, k Vášmu blížiacemu sa sviatku Dňa učiteľov, poďakovať – ako aj celým Vašim pracovným kolektívom. Poďakovať sa za prácu, ktorú vykonávate nielen počas tohto neutešeného náročného obdobia, ktoré prežívame. Uvedomujem si, aké je to vypätie, a o to viac si vážime Vašu prácu, to, aké základy dávate našim deťom do života. Hovorí sa, že všetko najdôležitejšie, čo v živote potrebujem vedieť, sa naučím v materskej škole. A to potom ďalej môžu naše deti rozvíjať na základných či stredných školách, i v základnej umeleckej škole onen talent, ktorý majú v sebe. Ďakujem za Vašu spoluprácu, že ste súčasťou nášho mesta a taktiež za to všetko, čo našim deťom dávate. Do ďalšieho obdobia Vám prajem najmä veľa zdravia, nech Vás neopúšťa optimizmus, chuť do života i práce. Ďakujem Vám za všetko.“

Koľko ušľachtilých rastlín skrýva meno Učiteľ? Koľko púčikov čaká na Učiteľovo pohladenie? Jeho čas neohraničujú kalendárne roky, ale rozvrh hodín, školské zvonenia. Katarína Heneková pri lúčení sa s ocenenými pedagógmi dodala, že sa spolu s nimi bude tešiť na pomyselný zvonček, ktorý verí, že čoskoro zazvoní na lepšie časy, aby sme sa navrátili do lepších časov a bežného spôsobu života.

Na záver ešte zopár slov poslankyne MsZ Ireny Kováčikovej, predsedníčky Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí a mládeže:

„Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý.“ (E. Fromm)

V živote každého z nás sú vzácne chvíle stretnutia ľudí, ktoré sú príležitosťou na zastavenie, zamyslenie, na úprimné poďakovanie, a tiež symbolické ocenenie. S týmto zámerom každoročne predstavitelia mesta Púchov v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti organizovali celomestské oslavy Dňa učiteľov. Situácia s pandémiou zmarila úmysel pokračovať pre tento rok v tradícii, ale ani to nebráni tomu, aby som Vám, pani učiteľky, páni učitelia, vychovávateľky, nepedagogickí zamestnanci, v mene členov Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia pri Mestskom zastupiteľstve Púchov, z úprimného srdca poďakovala, že poslanie, ktoré ste prijali za svoje, robíte s láskou a otvoreným srdcom. Neovplyvnil ho ani čas a ani prekážky, ktoré, ako to občas býva, prišli do cesty.

Ďakujeme Vám za Vašu silu, trpezlivosť, ochotu, nežnosť, láskavosť, za sladké pokarhanie, za všetko, čo deťom s veľkou trpezlivosťou odovzdávate.

Prajeme Vám, aby Vás stretlo viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov.

Vzácne okamihy odmeňovania priniesli radosť, slzy, poďakovanie a taktiež vieru v perspektívne zajtrajšky, ktoré opäť otvoria dvere školských budov, kam sa žiaci s plnou vervou vrátia.

ZOZNAM OCENENÝCH UČITELIEK A UČITEĽOV:

Marta Šomková (Materská škola 1.mája (Lienka) 1348/28)

Mária Bednárová (Materská škola, Požiarna 1291/26)

Eva Zemanová (Materská škola Mládežnícka)

Jana Zboniaková (Materská škola Mládežnícka)

Ing. Gabriela Koyšová (Materská škola Nosice )

Mária Lepulicová (Centrum voľného času)

Mgr. Adriana Čemešová (Materská škola, Požiarna 1292/11)

Iveta Hudecová (Materská škola, Požiarna 1292/11)

Mgr. Milada Michalková (Základná škola J. A. Komenského)

Mgr. Eva Ďurčeková (ZŠ Slovanská)

Alena Krajčová (Materská škola Chmelinec)

Darina Čeligová (Materská škola Chmelinec)

Mgr. Martina Jancíková (Základná škola Mládežnícka)

Mgr. Vojtech Kozla (Základná škola Mládežnícka)

Mgr. Andrea Kurtinová (Základná škola Mládežnícka)

Mgr. Alena Kováčiková (Základná škola Gorazdova)

Mgr. Daniela Rojková (Základná škola Gorazdova)

PaedDr. Daniela Sadloňová (Základná umelecká škola)

Mgr. Elena Toporová (Základná umelecká škola)

Plaketa J. A. Komenského – Cena za celoživotné vzdelanie:

Mgr. Jarmila Rolincová (Materská škola, Požiarna 1291/26)

Mgr. Marta Krajčovičová (Základná škola J. A. Komenského)

Anna Labantová (Materská škola Slovanská)

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel