Kúpi mesto Púchov starý „kulturák“? (Fotogaléria priestorov v článku.)

3707

Primátor mesta Rastislav Henek pozval vo štvrtok 16. februára poslancov MsZ a pracovníkov stavebného úradu, aby sa zoznámili s reálnym stavom starého domu kultúry. Majiteľ objektu Miroslav Dokupil vyjadril ochotu rokovať o predaji stavby s majiteľom pozemku, na ktorom dom kultúry stojí, teda s mestom Púchov.

Keďže o kúpe nehnuteľností do majetku mesta rozhodujú poslanci, je potrebné, aby mali čo najlepšie informácie predtým, ako budú o kúpe hlasovať. Primátor mesta vyslovil svoje presvedčenie, že mesto by vedelo stavbu zrekonštruovať do stavu, aby mohla slúžiť verejnoprospešnému účelu pre občanov mesta. Poslanci si prešli všetky miestnosti od suterénu, cez estrádnu sálu, veľkú a malú kinosálu, až po bývalú reštauráciu na poschodí. V objekte sa nachádza množstvo menších miestností, ktoré by sa podľa zainteresovaných dali využiť pre potreby mestskej knižnice, Centra voľného času Včielka, folklórne súbory a podobne. O kúpe starého domu kultúry rozhodne nielen potreba mesta vlastniť a prevádzkovať takéto priestory. Veľkú váhu pri rozhodovaní poslancov bude mať aj cena, ktorú si za budovu vypýta terajší majiteľ.

-sf-

DK poslanci 118
Obhliadka starého domu kultúry v Púchove.
DK poslanci 074
Estrádna sála domu kultúry – tú si stále Púchovčania skôr než obchod s textilom pamätajú ako miesto zábav, stužkových slávností a výstav.
DK poslanci 020
Estrádna sála starého domu kultúry s pôvodnými parketami.
DK poslanci 114
Zadná časť domu kultúry disponuje priľahlým parkoviskom.
DK poslanci 016
Niektorí z poslancov MsZ v starom dome kultúry zažili vlastnú stužkovú alebo stužkovú svojich príbuzných.
DK poslanci 011
Zúčastnení si prehliadli komplet priestory celého domu kultúry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK prizemie 100
Niekdajšie kinosály dnes pripomínajú svoj pôvodný účel len veľmi vzdialene.
DK prizemie 096
Tipnete si, bola to kedysi malá alebo veľká kinosála?
DK prizemie 090
Tipnete si, bola to kedysi malá alebo veľká kinosála?
DK prizemie 023
Chodba na prízemí.
DK prizemie 017
Pódium v estrádnej sále.
DK suteren 107
Suterén starého domu kultúry.
DK suteren 102
Suterén starého domu kultúry.
DK poschodie 063
Priestory na prvom poschodí slúžili kedysi folkloristom.