Parkovné možno platiť oddnes (16. februára) aj esemeskou

401

Mesto Púchov, v súvislosti so schváleným dodatkom č. 3 k VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov, zavádza od 16. februára 2017 nový spôsob úhrady parkovného formou SMS parkovacieho lístka.

Mestský úrad týmto vychádza v ústrety najmä občasným návštevníkom mesta, ktorým tento spôsob úhrady parkovného prináša vyšší komfort, rýchlosť a jednoduchosť, ktorú už poznajú z mnohých iných slovenských miest. Cena parkovného na 60 minút pri úhrade SMS správou je stanovená na 0,70 eur. Súčasne so spustením novej formy úhrady parkovného pribudnú postupne v meste Púchov nové informačné tabule s návodom na zaplatenie SMS parkovacieho lístka hneď, ako to bude dovoľovať vhodné počasie.
Parkovné cez mobil uhradíte zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare:
PU medzera EČV (evidečné číslo vášho vozidla) medzera PH (počet hodín, za ktoré chcete parkovné zaplatiť).
Potvrdzujúcu SMS správu (SMS parkovací lístok), by ste mali obdržať do 30 sekúnd.
Služba je prístupná pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov na území SR.
-r-