Kurzy, kluby a záujmovoumelecká činnosť v roku 2019/20

147

Mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. vypisuje na školský rok 2019/20 nové jazykové a tanečné kurzy. Navyše dáva ponuku na spoluprácu v súboroch záujmovoumeleckej činnosti a možnosť zapojiť sa do cvičenia, výtvarných a kreatívnych kurzov, Klubu žien a Klubu zdravia.

Prihlášky treba odovzdať do 20. septembra 2019 v Divadle Púchov (kancelária kino/kurzy), alebo e-mailom na adrese kino.kurzy@puchovskakultura.sk a telefonicky na č.t. 042 2852 401, 0908 718 662. Prihlášku na stiahnutie nájdete aj na adrese www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY, alebo u informátora, kde ich môžete vypísané aj odovzdať.

Púchovská kultúra, s.r.o.