Lesopak Lachovec má novú vstupnú bránu

232

Prostredníctvom projektu „Park Rochus a lesopark Lachovec – spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo“, ktorý je spolufinancovaný EÚ a jeho hlavným cieľom je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničných regiónov, kde sú zapojené dva štáty, resp. dve mestá – Uherské Hradiště a Púchov, sa nám podarilo ukončiť realizáciu ďalších 3 prvkov schválenej koncepcie Lesoparku a to:

lesné schodisko k včelnici Centra voľného času Lienka, ktoré zabezpečí lepší prístup v svahovitom teréne nielen pre všetky malé včielky. Schodisko zrealizovala sp. Služby Trník,

lesnú učebňu, ktorá zabezpečí možnosť vyučovania hodín prírodovedy priamo v lese s veľkým stolom, sedením a tabuľami. V učebni je možnosť posedenia a oddychu, pre každého návštevníka. Dodávateľom tejto časti Lesoparku bola sp. – BAX – František Briestenský,

vstupnú bránu do Lesoparku, by malo mať každé tajomné miesto akým sa Lesopark so svojimi zákutiami postupne stáva. Tu je možné zistiť kde sa práve nachádzate a čo všetko by ste na prechádzke týmto priestorom mohli nájsť. Vstupnú bránu zrealizoval Igor Magdech. V postupnom dopĺňaní a zatraktívňovaní tejto lokality plánujeme pokračovať aj v budúcom období.

Spomienka pamätníka

Pravdepodobne mnohí Púchovčania nepoznajú pôvod názvu ILONKA. Napísal nám bývalý učiteľ a pamätník Mgr. Rudolf Papík (nar. 1940), ktorý si spomína: „ILONKA bol názov chaty, ktorá zhorela keď som bol mladík. Slúžila pre skautov i pre leteckých modelárov. Bývali sme na Moyzesovej ul., t.č. pešia zóna, keď nás v noci zobudila hasičská siréna z Moravskej ulice. Z okna spálne sme videli osvietený požiarom Lachovec i celý Púchov. Áno, to horela ILONKA, kde nám hrával na gitare náš skautský vodca AKELA (František). Na ILONKE bývali prvomájové zábavy s tancom, na ktorých hrávali dychovky z blízkej Moravy. Chata na nachádzala pri pohľade zdola smerom na amfiteáter vľavo hore. Amfiteáter už rokoch 1951-2 bol stupňovitý, prevažne z kameňa. Prístup peších bol priamo prudkým stúpaním. Nákladná doprava bola zabezpečená po valcovanej ceste od židovského cintorína ponad bývalú nemocnicu. Teším sa, že dnes amfiteáter ILONKA je v plnej kráse.“

Odd. výstavby, investícii, ŽP a SÚ
Foto: Slavomír Flimmel