Tvoríme pre radosť – realizácia projektu MK SR 2023

81

Aj v roku 2023 realizovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici projekt určený pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Trenčiansky samosprávny kraj. Tohtoročné stretnutia s členmi z o.z. VZOSTUP5 niesli názov Tvoríme pre radosť. Šlo už o 7. ročník spolupráce  so spomínaným občianskym združením, ktoré združuje mentálne aj fyzicky hendikepovaných dospelých ľudí. Pracovníci múzea v úlohe lektorov sa s členmi združenia stretávali každý pondelok o 14:30 hod. v priestoroch vlastivedného múzea. Realizácia projektu trvala od 2. októbra 2023 do 6. novembra 2023. Tvorivé dielne boli opäť plné noviniek. Tohtoročný projekt Tvoríme pre radosť mal i ekologický rozmer. Pri kreatívnych aktivitách sa využívali prevažne prírodné materiály ako drevo, šúpolie, recyklovaný papier, filc, servítky a pod., aby sa čo najmenej zaťažila príroda.

Z tohtoročných stretnutí si členovia z o.z. VZOSTUP odniesli napríklad dekorovanú drevenú krabičku a podložky pod čaj/kávu, ktoré ozdobili servítkovou technikou zvanou decoupage. Ďalej si vyrobili náramky, či prstene z drôtu a korálok, veselú šúpoľovú ceruzku, či filcové vrecko na mobil a okuliare, drevené nástenné hodiny  a farebnú látkovú tašku, na ktorú technikou linoryt otláčali lokálne folklórne kvetinové motívy. Šieste stretnutie bolo zároveň hodnotiacim seminárom, počas ktorého si účastníci pozerali fotky zo spoločných stretnutí, spomínali na príjemné tvorivé chvíle a na koniec klienti VZOSTUP-u obdržali pamätné certifikáty. Dohromady sa stretnutí zúčastnilo 139 osôb.

Projekt nemal len umelecký a tvorivý účel.  Jeho význam tkvel aj v integrácií  členov o.z. VZOSTUP5 do spoločnosti a jeho zámerom vždy bolo a bude demonštrovať verejnosti, že aj hendikepovaní ľudia patria medzi nás ako plnohodnotní občania, ktorých nemožno vynechávať z kultúrneho života. Klienti si cvičia pamäť, podnecujú svoju fantáziu a precvičujú jemnú motoriku rúk. Program stretnutí mal tiež spoločenský, edukačný a socializačný význam. Jedná o špecifickú skupinu ľudí, ktorí si vyžadujú osobitý prístup bez predsudkov a priateľskú atmosféru. Projekt mal veľký prínos aj pre zamestnancov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorí s členmi o.z. VZOSTUP5 už niekoľko rokov v rámci projektu pracujú. Potešenie zo stretnutí je vždy na oboch stranách. Garantka projektu Mgr. D. Kukučová by chcela srdečne poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií projektu.

Dominika Kukučová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici