Ligu vyšperkuje Slovenský superpohár v Púchove

154
Podhorania budú chcieť tento rok útočiť na prvenstvo.

O niečo viac ako mesiac odštartuje tradične v obci Krásno v okrese Partizánske 17. ročník nadnárodnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov – Slovensko-moravská hasičská liga. Na jarnom zasadnutí snemu Slovensko-moravskej hasičskej ligy v moravskej Francovej Lhote doladilo vedenie súťaže spoločne so zástupcami dobrovoľných hasičských zborov posledné detaily, doriešili sa niektoré detaily v pravidlách a ešte na jesennom sneme v Nedašovej Lhote sa rozhodlo o miestach konania jednotlivých súťaží.

Zmeny a doplnky pravidiel

Ako Púchovské noviny informoval predseda Výboru Slovensko-moravskej hasičskej ligy Ľuboš Kamenický, delegáti jarného snemu schválili doplnenie pravidiel v časti Meranie času, kde umožňuje usporiadateľom v prípade technickej poruchy na časomiera, prípadne inej technickej poruchy, ktorá bezprostredne bráni priebehu súťaže (prerušenie dodávky vody, výpadok elektriny a podobne), využiť 60-minútový čas na odstránenie nedostatku. Novinkou v pravidlách je aj úprava Podmienok pre usporiadateľov súťaže týkajúca sa terčov. „Terče musia byť vybavené signalizáciou ukončenia požiarneho útoku, ktorá musí byť umiestnená nad osou otvoru terča a po ukončení požiarneho útoku musí svietiť plnou intenzitou (nie blikať). Porucha na signalizácii sa nepovažuje za technickú poruchu časomiery, pokiaľ je táto naďalej funkčná (tzn., že porucha signalizácie nemá vplyv na meranie času),” znie doplnok predpisu. Novinkou je aj právo usporiadateľov vyhlásiť po dohode s delegátom súťaže jednu 15-minútovú prestávku pre rozhodcov a technickú čatu.

Dohňany bez súťaže

Schválený kalendár Slovensko-moravskej ligy má 15 podujatí, o ktorých rozhodli ešte delegáti jesenného snemu v Nedašovej Lhote. Mali možnosť výberu zo 17 záujemcov o usporiadanie jednotlivých kôl súťaže. Nováčikom medzi usporiadateľmi je obec Poruba v okrese Prievidza, po krátkej prestávke sa medzi usporiadateľov vracia aj moravská obec Nedašova Lhota. Delegáti snemu neodklepli v tomto roku organizáciu kola SHML Dohňanom a Ruskovciam. „Čo sa týka počtu účastníkov v tomto ročníku Slovensko- moravskej hasičskej ligy, ešte je o nich predčasné hovoriť. Ťažko povedať, či nám pribudnú nejaké nové družstvá. Múdrejší budeme pred prvým kolom v Krásne, družstvá sa do súťaže spravidla prihlasujú na prvom podujatí v kalendárnom roku,“ priblížil Kamenický.

Slovenský superpohár v Púchove

Okrem 15-kolového seriálu čaká vedenie SMHL v tomto roku aj jedna významná udalosť. Slovensko- moravská hasičská liga bude usporiadateľom Slovenského superpohára v požiarnom útoku. Česť hostiť výnimočné podujatie celoslovenského významu bude mať v polovici októbra mesto Púchov. V pätnásťkolovom kalendári nadnárodnej súťaže má tradične zastúpenie aj Púchovský okres. V poradí piate a šieste kolo sa uskutočnia počas posledného júnového víkendu vo Visolajoch a Ihrišti, o dva týždne neskôr (13. 7.) sa seriál presunie do Lednických Rovní a 21. júla do Zbory. Posledné kolo v Púchovskom okrese bude 24. augusta v belušskej miestnej časti Podhorie.

Obhajcovia

Prvenstvá z minulého ročníka obhajujú moravské družstvá. Medzi mužmi triumfoval Brumov, ženskú súťaž vyhrala Nedašova Lhota. O kvalite Slovensko-moravskej hasičskej ligy svedčí aj skutočnosť, že jej účastníci triumfovali minulý rok aj na Slovenskom superpohári v požiarnom útoku v Čadci. Medzi mužmi v konkurencii 67 družstiev z celého Slovenska triumfovalo Stupné, druhá skončila Zbora a tretí Poľný Kesov. Medzi ženami sa z prvenstva tešili Dežerice, Ihrišťanky skončili štvrté, Nosičanky ôsme a ženy Kvašova deviate.

Žabky z Nosíc vlani skončili síce „až“ tretie, no aj z bronzu mali radosť.

Čo je SMHL?

Slovenská – moravská hasičská liga (SMHL) je nezávislá, nezisková, nestranícka, záujmová a športová organizácia, združujúca záujmové skupiny a jednotlivých členov. Je organizáciou budovanou pre plnenie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti hasičského športu, telesnej výchovy, spoločenského a kultúrneho života a pre riešenie požiadaviek svojich členov. Najvyšším orgánom SMHL je snem, výkonným orgánom je päťčlenný výbor, ktorý sa zodpovedá snemu. V čele výboru stojí predseda.

Financovanie

Hlavné zdroje príjmov občianskeho združenia Slovensko- moravská hasičská liga tvoria každoročne poplatky za usporiadanie súťaže SMHL, členské príspevky, štartovné do SMHL, sponzorské dary a dotácie. V minulom roku seriál podporil v rámci svojho dotačného programu aj Trenčiansky samosprávny kraj. Výdavky tvoria najmä ceny pre najúspešnejšie družstvá (poháre a medaily pre družstvá na 1. až 3. mieste, poháre za účasť v SMHL – v roku 2018 v celkovej hodnote približne 1200 eur), finančné odmeny pre najúspešnejšie družstvá ročníka (v roku 2018 spolu 3000 eur). „Dúfame, že nový ročník bude pre družstvá, ale najmä pre divákov atraktívny a podobne, ako v minulom roku, aj tentokrát uvidíme napínavé súboje o víťazstvo,“ doplnil Kamenický. Mediálnym partnerom Slovensko-moravskej hasičskej ligy budú aj v tomto roku Púchovské noviny.

Kalendár SMHL 2019

1. kolo: Krásno, 1. 6. o 14.00
2. kolo: Poruba, 8. 6. o 14.00
3. kolo: Lehota pod Vtáčnikom, 15. 6. o 13.00
4. kolo: Brumov, 22. 6. o 13.00
5. kolo: Visolaje, 29. 6. o 13.00
6. kolo: Ihrište, 30. 6. o 13.00
7. kolo: Lednické Rovne, 13. 7. o 9.30
8. kolo: Svinná, 20. 7. o 14.00
9. kolo: Zbora, 21. 7. o 11.30
10. kolo: Francova Lhota, 27. 7. o 14.00
11. kolo: Podlužany, 17. 8. o 13.00
12. kolo: Podhorie, 24. 8. o 13.00
13. kolo: Tŕstie, 25. 8. o 12.30
14. kolo: Nedašova Lhota, 31. 8. o 13.00
15. kolo: Ďurďové, 7. 9. o 9.00

(pok), foto: archív SMHL