Ľudská Noc s LITERAtúrou

146

Po dvojročnej pauze sa opäť rozbehli prípravy na Noc s LITERAtúrou, na 5. ročník literárno-dramatického putovania. Tento rok bude plný noviniek!

Noc s LITERAtúrou je celomestský projekt, ktorý sa u nás objavil vďaka inšpirácii na Univerzitnej noci literatúry v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je preniesť literatúru k ľuďom prostredníctvom zážitkovej, netradičnej a dobrodružnej cesty. Tak sa stalo, že počas 4 ročníkov sme počuli množstvo kvalitných ukážok, zároveň sme mali možnosť zažiť sprostredkované čítanie vďaka čítajúcim z Púchova, okolia i širšieho okolia. Čo je však ešte podstatnejšie, socializácia čítania sa dotkla aj detí. Mnohé prišli so svojimi rodičmi, aby si vypočuli čosi z knihy, a tak deti nielenže videli svojich rodičov zaujímať sa o literatúru, samé skúsili, aký veľký zážitok pre ne literatúra môže byť. To všetko na miestach, kam sa zväčša ľudia bežne nedostanú – do klubovní Divadla Púchov, bývalej väznice na Mestskom úrade v Púchove, CO krytu a inde.

Pravidlá Noci s LITERAtúrou sú jednoduché. O 18.00 sa simultánne začnú čítania na vopred vybraných miestach. Každý čítajúci má ukážku, ktorú za večer prečíta 5krát, tým vám dávame možnosť vypočuť si všetky čítania v ľubovoľnom poradí, prípadne vybrať si iba tie, ktoré chcete navštíviť. Na každom mieste čítania dostanete mapku, podľa ktorej sa môžete lepšie orientovať. Mapka zároveň slúži ako vstupenka na afterparty, kde prebehne tombola a vystúpi hosť.

5. ročník Noci s LITERAtúrou, ktorý sa bude konať 10. 9. od 18.00, sa členky organizačného tímu spolu s hlavným organizátorom, kultúrnym centrom Podivný barón, rozhodli zamerať na tému ľudskosti. Čo je ľudské, čo neľudské, čoho je človek schopný, ako myslí, čo cíti, ako sa správa, aký všemožný človek je. Ľudskosti sa okamžite podriadili všetky stránky podujatia. Plagáty Noci s LITERAtúrou od Emy Ižvoltovej prezentujú základné ľudské emócie. Preto v dohľadnej dobe uvidíte na vývesných miestach hneď 5 typov plagátov s informáciami. Skúste ich pohľadať.

Knihy uchopujú tému zo širšieho aspektu. Definujú rôzne typy osobností, v rôznych vekoch, na rôznych miestach, s rôznym chápaním reality. I miesta čítania sú volené starostlivo podľa tematického kľúča. Vybrané sú priestory, kde sa dá ísť do hĺbky alebo do výšky, ako paralela k vnútru človeka – pozeráme sa do seba, niektorí ľudia sa pozerajú na svet zvrchu, no sú i takí, ktorí hľadia iba dopredu, niekam ďalej. Pivničné priestory Župného domu, hvezdáreň Gymnázia Púchov,… plus jedna novinka! Po prvýkrát počas realizovania tohto projektu sme sa rozhodli zaradiť putovné čítanie. Predstavíme vám v ňom detskú knihu Terezy Oľhovej Bubáci, opäť trochu inak. Barbora Jurovčíková, Petra Kurtinová a Adela Malenčíková vás cez knihu Bubáci prevedú vďaka ich hudobnému a divadelnému spracovaniu. Bude to veselé, hravé a zábavné, no chvíľami i poriadne strašidelné. Dramatizované čítanie budete môcť zažiť i v pivničných priestoroch Divadla Púchov, kde na Vás budú od 18.00 čakať herečka a herci z Divadla Hugo a Dubnického Divadla Maruš Kalmárová, Štefan Červenka a Dominik Greguška so žánrom, ktorý sa na Noci s LITERAtúrou tiež ešte neobjavil. Ponúknu svoju interpretáciu Fosseho divadelnej hry Niekto príde.

K novinkám pridáme ešte dve. Program Noci s LITERAtúrou sa začne už v piatok hudobným hosťom Katarínou Krajčoviechovou Sillerovou. V sobotu večer po dočítaných ukážkach sa bude tradične konať afterparty, na ktorej môžete vyhrať knihy v prípade, že sa zúčastníte aspoň 1 čítania. Zmena sa udeje po tombole. Noc s LITERAtúrou zakončí divadelný hosť.

Pozvanie prijal Pavol Seriš so svojím fyzickým stand-upom a komickou pantomímou Pozemšťan. Ide o bláznivý príbeh mimozemšťana, ktorý sa túži stať pozemšťanom. Pohybuje sa po planéte Zem a starostlivo nás pozoruje, aby sa naučil byť ako my. Nemá to ale jednoduché. Sme totiž podivnejší, než si myslel. Podarí sa mu pochopiť naše správanie a zapadnúť do spoločnosti? Na predstavenie Pavla Seriša sa dostanete s mapkou. Ak sa nezúčastníte Noci s LITERAtúrou, vstup na predstavenie je 6€.

Kompletný program zverejníme v ďalších vydaniach Púchovských novín. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lucia Panáčková