MAD – úprava CP liniek 31b, 5 a 5š od 29.10.2020

79

Na základe úpravy grafikonu ŽSR a požiadaviek cestujúcich upravujeme od 29.10.2020 CP MAD Púchov liniek:

MAD 31b: spoj č.3 – posunutý o 8 min. neskôr s odchodom zo žel.stanice o 7:45 hod.

MAD 5: spoj č.1 – posunutý o 9 min. skôr s odchodom z Conti nást.sever o 6:02 hod.

MAD 5š: spoj č.2 – posunutý o 2 min. skôr s odchodom z Hoštinej III.DK o 6:28 hod. spoj bude premávať cez pracovné dni (aj v čase školských prázdnin) a jeho trasa bude predĺžená zo žel.stanice ku Conti nást.sever s príchodom o 6:49 hod. na základe žiadosti pracovníkov Continentalu.

Ďalej upozorňujeme, že z dôvodu obmedzovania športových oddielov v pôsobnosti MŠK Púchov spôsobeného pandémiou, môže byť v zmysle pokynov MŠK Púchov až do odvolania nepravidelne rušená školská linka MAD 71š.

Autobusová doprava Púchov, a.s.