Máj na Pešej zóne už stojí

139

Púchovskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s pracovníkmi Podniku technických služieb mesta Púchov postavili vo štvrtok 30.4.2020 na Pešej zóne tradičný máj. Mladý strom, ktorý je výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou (smrti so životom), symbolizuje obnovujúcu sa jarnú prírodu.

Foto: PTSM a S. Flimmel