Maškarný ples Zväzu zdravotne postihnutých

225

Tradične prvou veľkou spoločenskou akciou členov ZO SZZP Púchov na začiatku roka býva MAŠKARNÝ PLES. Aj tento rok tomu nebolo inak – konal sa v piatok 17. februára vo vyzdobenej tanečnej sále kultúrneho domu v Streženiciach. Nechýbala dobrá živá hudba, kopec smiechu, radosti a hlavne záplava zaujímavých a kreatívnych kostýmov.

Prítomní boli aj hostia: starosta obce Streženice J. Pavlis, primátor mesta Turčianske Teplice I. Hus aj členovia z družobných ZO SZZP: Ilava, Ladce, Beluša, Košecké Podhradie, Sverepec, na fotodokumentáciu šéfredaktor Púchovských novín S. Flimmel a na televíznu reportáž regionálna TV POVAŽIE. Na náročnej príprave a úspešnej realizácii akcie sa podieľal výbor s predsedom J. Petrom a viacero členov a členiek ZO SZZP Púchov, ktorým patrí poďakovanie od 205 zabávajúcich sa spokojných členov ZO SZZP.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel