Materská škola Lienka oslavovala 40. výročie

884

V utorok, 15. mája sa konala oslava 40. výročia založenia MŠ Lienka na Ulici 1. mája, ktorá bola spojená aj s oslavou Dňa matiek. Slávnosti sa okrem detí, rodičov a zamestnancov škôlky zúčastnili aj čestní hostia: primátor mesta Rastislav Henek a vedúca oddelenia školstva MsÚ Renáta Holáková.

Riaditeľka MŠ Jana Kovárová vo svojom príhovore okrem iného uviedla:

„40 rokov máme za sebou, tak môžeme hodnotiť, ďakovať aj robiť si plány do budúcna. Počas 40 rokov prešli bránou stovky detí , ktoré tu prežili čas detských hier a radostí. Mnohí z nich sú dnes úspešní mladí ľudia a rodičia.

40 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na šťastí malých detských dušičiek, počnúc učiteľkami, upratovačkami, kuchárkami, či rodičmi. Každý je na tejto ceste dôležitý. Naša spoločná cesta bola, a je vydláždená radosťami, úspechmi ale aj starosťami.

Počas plynutia 40 rokov života našej MŠ sa v nej vystriedali mnohí pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci. Všetkým patrí vďaka a úcta.

Čo bolo na nej najťažšie, najdôležitejšie a súčasne aj najkrajšie? Je to formovanie detí v duchu dobra a lásky. Spoločne sa snažíme, aby z našich detí boli nielen vzdelané osobnosti pripravené na primárne vzdelávanie, ale aj deti s otvorenou mysľou i srdcom…

A čo by sme si zaželali? Aby bohatstvom našej materskej školy bol tím ľudí, so zmyslom pre kvalitu, kreativitu, tímovú prácu, ktorí sa dokáže vyrovnať s novými výzvami. Aby sme mohli každoročne otvárať dvere pre ďalšie deti a ich rodičov.“

Za rodičov sa k slávnosti vyjadrila p. Silvia Rebrová:

„Oslavy 40. výročia založenia našej MŠ Lienka na Ulici 1. mája spojenej aj s oslavou Dňa matiek nás veľmi potešili. Horňáci aj Dolňáci mali pripravený krásny program, po ktorom nasledovalo sladké pohostenie. Chcem sa za nás rodičov poďakovať pani riaditeľke, všetkým učiteľkám, tete školníčke a tiež kuchárkam za starostlivosť o naše deti. Vážime si ich obetavú prácu a profesionálny prístup k deťom. Naša škôlka je síce malá, ale s veľkým srdcom.“

Foto: Slavomír Flimmel