Maturitné vysvedčenia dostali prví gymnazisti

578

Už tradičné slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení čerstvým stredoškolským absolventom sa tento rok presunulo z Malého župného domu na pódium Divadla. V piatok 27. mája si ich z rúk riaditeľa gymnázia Miroslava Kubičára, primátora mesta Rastislava Heneka a triednych učiteľov prebrala dovedna takmer stovka študentov.

„Latinské slovo „maturitas“ znamená „zrelosť“. Dosiahnuť ju je proces, ktorý sa skladá z  množstva malých a postupných krokov a jedným z nich bola pre vás maturitná skúška. Odbornej komisii za zeleným stolom ste ukázali, že vedomostne i prakticky ste pripravení ísť ďalej, čím ste zavŕšili ďalší úsek svojho študentského života,“ privítala v úvode maturantov vedúca odboru školstva mestského úradu Viera Češková.

Maturity_gymnazium_2

Slová končiacim stredoškolákom adresoval aj primátor Púchova Rastislav Henek: „Verím, že získané vedomosti a poznatky vám umožnia uplatniť sa v našej spoločnosti a ďalším štúdiom ich budete rozvíjať a prehlbovať. Nezabudnite na svojich pedagógov a príďte im porozprávať o svojich úspechoch i nenaplnených snoch. Verte, určite im to dobre padne! Nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí sú vám oporou a spolu s vami prežívajú úspechy i sklamania. Naše mesto i my sme na vás hrdí. V dnešnej dobe uponáhľaného rozvoja, v dobe počítačov a technických vymožeností si nikto nevystačí iba s vedomosťami získanými v škole. Preto sa musíte naďalej vzdelávať a študovať reči. Len tak vám bude svet otvorený.“

Maturity_gymnazium_4

V posledný deň štúdia sa žiakom prihovoril i riaditeľ púchovského gymnázia Miroslav Kubičár, ktorý dôstojnú chvíľu spestril humorom: „Ak mi počas maturít ostane trochu času, sadnem si do úzadia a sledujem akú otázku si žiak vytiahol, jeho prvú reakciu, odpoveď, ďalšie otázky učiteľov. Je zaujímavé počúvať vaše odpovede a názory na spoločenské dianie, dejinné udalosti, vzťahy, kríženie rastlín či chemické i fyzikálne pokusy a reakcie. Občas sa vám pri tom podaria i vtipné kúsky, ako napríklad že Ján Kollár chodil s dcérou bohyne Slávy, že Trójsky kôň je niečo, čo do teba vojde a potom z teba niečo veľmi, veľmi zlé vyjde, že v literatúre poznáme smer socialistický komunizmus, že Pichandovci sa stále veselo rozmnožovali, atď.“

Maturity_gymnazium_1

Medzi príhovormi sa striedali príjemné tóny skladieb žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Púchove. Následne sa čerství maturanti zoraďovali na javisku, kde si z rúk riaditeľa gymnázia, primátora mesta Púchov a triednych učiteliek prevzali maturitné vysvedčenia i odznak mesta. A podpisom svoje mená zvečnili do pamätnej knihy.

Maturanti z gymnázia nám prezradili, ako sa na skúšky dospelosti pripravovali: „Cez akademický týždeň som bola od rána do noci oblečená v pyžame a non-stop som sa učila. Za celý týždeň som nevyšla z domu,“ povedala žiačka 4. C triedy Alžbeta Pončíková a zhodnotila i svoj výkon na maturitnej skúške: „Mohlo to byť aj lepšie, ale celkovo som spokojná.“ O svojom akademickom týždni a skúškach nám povedal aj Alžbetin spolužiak Richard Plevák: „Bolo to najnáročnejšie obdobie za celú strednú školu, pretože som sa intenzívne pripravoval. Samotné skúšanie bolo pre mňa veľmi stresujúce. Nie som s tým úplne spokojný, keďže som nemal až také šťastie. Na maturite záleží aj od náhody, akú otázku si vyberiete.“ Obaja študenti chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. „Som prijatý do Banskej Bystrice na právnickú fakultu,“ prezrádza Richard. Jeho spolužiačka Alžbeta sa ešte len rozhoduje: „Uvidím, na ktorú zo štyroch možných škôl pôjdem. Chcem študovať bio-technológie v Českej republike.“ Na záver zanechal končiaci štvrták Richard Plevák budúcim maturantom radu: „Mali by sa učiť priebežne, pretože za týždeň sa to dobehnúť nedá.“
Všetkým maturantom blahoželáme a ďalšom živote držíme palce.
-red-