Riešenie odkazov pre starostu už aj v Púchove

319

Vyskytujú sa vo vašom okolí miesta, ktoré sú podľa vás zanedbané? Informovať o nich môžete priamo mestský úrad v Púchove prostredníctvom počítačovej aplikácie s názvom „Odkaz pre starostu.“ Na rovnomennej internetovej adrese s koncovkou „.sk“ môžete následne sledovať spôsob riešenia a čas, za ktorý sa situácia vyrieši. Odkaz pre starostu zdieľa aj oficiálna webstránka mesta.

Jednoduchý postup
Webovú stránku, ktorá na Slovensku funguje od januára 2010, spravuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. No len pred niekoľkými týždňami podpísal s Mestom Púchov dohodu o spolupráci. Po jednoduchej registrácii môže každá, len trochu počítačovo zdatná osoba prispieť svojim podnetom. Stačí problém pomenovať, zaradiť ho do vybranej kategórie, na mape určiť miesto a priložiť fotografickú dokumentáciu. Ak ste všetky uvedené body zvládli, svoj podnet odošlete a administrátor projektu ho skontroluje. Tá istá osoba váš podnet zašle aj samospráve a spolu s ďalšími ľuďmi môžete na internete sledovať, ako bude váš problém riešený.

Podnet vyriešili do piatich dní
K 17. máju bolo na webstránke www.odkazprestarostu.sk zaregistrovaných 9 podnetov od občanov Púchova. Z toho dva boli už vyriešené, päť podnetov malo status „v riešení“ a ďalšie dva boli vo fáze odoslania samospráve. Vyriešený bol
napríklad podnet od osoby s menom Martin, ktorého žiadosť zverejnená 30. apríla znela: „Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o vyriešenie problému s neporiadkom, ktorý zostal po asfaltovaní chodníka pri škôlke na Obrancov mieru. 30 metrov od nového chodníka zostal riadny neporiadok na parkovisku pred bytovkou 1154, ale aj v tráve. Ďakujem.“ O päť dní neskôr, teda 5. mája, bola pod odkazom zverejnená odpoveď od vedúcej oddelenia dopravy a služieb Aleny Vavrovej: „Nečistoty boli odstránené počas realizácie dokončovacích prác tak, ako aj pri ostatných objektoch.“ Vyriešenie podnetu bolo zdokumentované aj prostredníctvom fotografie vyčistenej lokality.

Odkaz uľahčuje komunikáciu
Primátor mesta Rastislav Henek takúto možnosť interaktívnej spolupráce s občanmi kvituje: „Nie každý má v dnešnej dobe čas zavolať na mestský úrad, prípadne ho osobne navštíviť s podnetom, ktorý ho trápi. Aplikácia Odkaz pre starostu je výrazným uľahčením pri vzájomnej komunikácii medzi samosprávou a občanmi. Za jednotlivé podnety od občanov ďakujeme. Priebežne sa nimi zaoberáme a ak spadajú do našej kompetencie a možností, čo najskôr nasleduje riešenie.“

Sledujte riešenia online
Posledný občiansky podnet projektu „Odkaz pre starostu“ pre Púchov zaevidoval administrátor 11. mája. Pán Jozef upozorňuje na nerešpektovanie vodorovného značenia pri parkovaní na ulici Za cintorínom, čo majú spôsobovať vodiči výrobnej prevádzky i nadlimitný počet ich áut. V súčasnosti sa v prípade tohto podnetu zisťuje, kto je za riešenie situácie zodpovedný. Veríme, že aj tento projekt a všímavosť ľudí prinesie ovocie v podobe vyriešenia všetkých zaevidovaných podnetov v meste Púchov.
-red-