MDD s „našimi dôchodkyňami“

109

Ďakujeme členkám Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Horných Kočkovciach, že na nás ani tento rok nezabudli a prišli nás navštíviť pri príležitosti MDD. Spolu sme si zatancovali, zaspievali a „vymenili“ darčeky. Deti dostali hračky, pastelky… aj sladkú odmenu a my sme za to našim seniorkám predviedli krátky program. Ešte raz ďakujeme za návštevu a za dlhoročnú spoluprácu.

MŠ Slovanská