Cyklodoprava v meste

242

„Lidi kolo, je famózní věc“, spieva česká skupina Plavci v jednej zo svojich piesní. Určite to je pravda, pretože bicykel je zdrojom zábavy a mobility. Nie je ani auto, ani motorka. Je to vec, s ktorou sa môžete vžiť, lebo do nej šliapaním investujete veľa vlastnej energie. A tak existuje k tejto veci zvláštny vzťah. A aby ste s ním zažili najrôznejšie veci, potrebujete kvalitnú a bezpečnú cykloinfraštruktúru nielen v prírode a cestou za ňou, ale hlavne v meste.

Pozrime sa jednoduchou optikou na cyklostratégiu v Púchove. Ak neberieme do úvahy zopár metrov chodníka pre cyklistov v časti Sedlište, tak Púchov nemá ani 1 km vlastných cyklistických chodníkov vedúcich mestom. Za plus stojí existujúci mega projekt Vážskej cyklomagistrály, ktorá končí, resp. začína na hranici mesta a jej dobudovanie Trenčianskym samosprávnym krajom cez mesto je v nedohľadne. A to aj napriek tomu, že budovanie a zlepšovanie cyklistickej infraštruktúry v kraji patrí medzi župné priority. Cyklisti sú odkázaní na pohyb po cestách a chodníkoch. Zlý stav komunikácií, zahustená premávka vozidiel a parkujúce autá na krajniciach zhoršujú komfort jazdy na bicykli a zvyšujú riziko nehôd a zranení, čo mnoho ľudí môže odrádzať od pravidelného používania bicykla.

Nalejme si čistého vína: v podstate celé roky sa v meste nič nerieši pre cyklistov. Pre mesto nastáva aktuálna výzva vytvoriť analýzu a z nej vlastnú stratégiu cyklistickej dopravy na území mesta Púchov a tak vytvoriť ucelenejší pohľad na význam a problematiku cyklodopravy v meste a navrhnúť podmienky, priority a riešenia pre rozvoj cyklodopravy a zmenu jej postavenia v dopravnom systéme mesta – v pláne dopravnej obslužnosti v meste.

Pre nezainteresovaných v cyklistike treba rozlišovať medzi cykloturistikou – naplnenie voľnočasových, rekreačných a spoznávacích potrieb jednotlivca a cyklodopravou – aktívne využívanie bicykla na pozemných komunikáciách (cyklochodníkoch) na rýchly a bezpečný presun z bodu A do bodu B s možnosťou využívania infraštruktúrnych doplnkov ako napr.: stojanov, stojísk, požičovní bicyklov.

Je smutné, že na Slovensku sa stále presadzuje individuálny motorizmus na úkor ostatných druhov dopravy, napríklad tej, kde je pohybová aktivita ako pri chôdzi a cyklistike. V rozvinutých krajinách je na vzostupe podpora ekologických druhov dopravy, predovšetkým cyklistickej a v nemalej rade aj MHD busov (ale o tomto niekedy inokedy). V mnohých prípadoch to je len o prekonaní vlastného pohodlia. Bude potrebné zlepšiť povedomie obyvateľov o výhodách cyklodopravy a cykloturistiky. Ak stále váhate presedlať na bicykel cestou do školy, zamestnania, či za rekreáciou, vedzte, že sú na to aj dôvody: ekonomické, ekologické, zdravotné, sociálne.

Že sa v meste „pohli ľady“, tomu nasvedčuje aj nedávne pracovné stretnutie viceprimátora Lukáša Ranika s renomovanými projektantami, ktorí majú bohaté skúsenosti v spolupráci so samosprávami Slovenska pri projektovaní cykloinfraštruktúry v mestách s čerpaním eurofondov. Takže už sa neblýska len nad Tatrou, ale aj nad Púchovom.

Za zmienku stojí informácia, že prvou lastovičkou ako rozhýbať „ľady“ sa dá v Púchove považovať iniciatíva poslancov Daniela Laka, Lukáša Ranika a Cyrila Crkoňa, ktorí na sklonku minulého roka založili a úspešne zaregistrovali nové nezávislé občianske združenie pod názvom Spolu pre Púchov. Cieľom tohto združenia bude revitalizácia hlavne rekreačnej infraštruktúry a návrat týchto, povedzme, že verejných priestranstiev chodcom, rekreačným bežcom, in–line korčuliarom a cyklistom. Budeme radi, ak sa do tímu pridajú aj ďalší skalní nadšenci zdravého životného štýlu a tak pomôžu dobrej veci.

Milí čitatelia a Púchovčania, zakončím prianím, aby cyklistická doprava bola plnohodnotnou dopravou v mestskom prostredí.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ