„Medový deň“ na ZŠ J. A. Komenského

149

V utorok 18. decembra 2018 sa na ZŠ J. A. Komenského v Púchove konal deň otvorených dverí pod názvom „Medový deň“. Počas neho sa deti neučili tradične, ale spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi vytvárali najrôznejšie výrobky s vianočnou tematikou. Súčasťou Medového dňa, ako aj samotný názov napovedá, bola výstavka vlastnoručne vyrobených a vyzdobených medovníkov. Premiérovo sa na ZŠ J. A. Komenského konal aj Vianočný trh, v rámci ktorého žiaci vystavovali a predávali vlastné výrobky: mydielka, náramky, košíky, vence, vianočné ozdoby a mnohé iné. Tu sa žiaci predviedli ako šikovní obchodníci a v praxi si vyskúšali svoje teoretické poznatky z finančnej gramotnosti. V rámci tohto dňa nás opäť navštívili malí škôlkari, ktorí spoločne s prvákmi vyrábali vianočné ozdoby a ochutnali samozrejme aj medovníčky.

Počas celého dňa na chodbách školy rozvoniavali vianočné koláčiky, palacinky ako aj punč. A keďže sa tieto vianočné aktivity páčili nielen žiakom, rodičom a učiteľom, môže sa z nich stať pekná tradícia.

Mgr. Katarína Sahajová, foto: Slavomír Flimmel