Medzi vločkami

44

Prechádzam sa
medzi vločkami
tými ľadovými
dámami.

S ľahkosťou
z neba
letia svojou
čistou nevinnosťou svietia.

Maľujú
veľmi
smelo
všetko
v bielo.

Keď nám
pristanú na dlani
v nich ukrytú
nevinnosť nehy
nech každý z nás stále chráni.

Prechádzka je
úžasná medzi
nimi tými
dámami bielymi.

Radko Kurej
Foto: pixabay