Svetový deň boja proti AIDS alebo „Aj Komenčák bojuje proti AIDS“

256

Dňa 1. decembra si žiaci a učitelia na Základnej škole J. A. Komenského pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Zapojili sa do viacerých aktivít 15. ročníka kampane Červené stužky. Žiaci spolu s pedagógmi diskutovali na tému ochorenia HIV/AIDS, zapojili sa do výtvarnej súťaže o „naj“ logo kampane, do výroby transparentu, na hodinách techniky vyrábali červené stužky, ktoré si v tento deň pripli na tričká a obliekli sa „do červeného“ na znak solidarity k ľuďom s ochorením HIV/AIDS a zároveň s úmyslom šíriť osvetu a prevenciu pred šírením nákazy tohto ochorenia. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa zapojili do tejto kampane a veríme, že nie len oni, ale aj občania tohto mesta budú prispievať k osvete a pomôžu tak znížiť výskyt nákazy ochorenia HIV/AIDS v našej krajine. Ďakujeme.

Čo je AIDS? (informačné okienko pre čitateľov)

AIDS (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome) – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčné ochorenie, spôsobované vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (z angl. Human Immunodeficiency Virus – HIV). AIDS je posledným štádiom vírusového ochorenia HIV. Prenáša sa najčastejšie pohlavným stykom, krvou a prenosom z matky na novorodenca. AIDS je najčastejšou príčinou úmrtí dospelých v Afrike. Ide o ochorenie, ktoré postihuje väčšinou mužov. Podľa správy Úradu verejného zdravotníctva SR o výskyte HIV infekcie na Slovensku s platnosťou k 31. 6. 2021 – „Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20% infekcií, 1,2% injekčným užívaním drog, 0,05% transfúziou krvi a v 7,2% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.“ Aj napriek pokročilej medicínskej vede je toto ochorenie síce liečiteľné, ale nie úplne vyliečiteľné. Na Slovensku pribúda každý rok počet nakazených, a to najmä v Bratislavskom kraji. Preto buďme zodpovední, chráňme seba i druhých. Práve osveta môže byť kľúčom k boji proti tejto chorobe.

Marika Pechová, Katarína Sahajová