Medzinárodný deň školských knižníc v ZŠ J. A. Komenského

69

Inšpirovaní témou 18. ročníka Medzinárodného dňa školských knižníc (Ako máme radi našu školskú knižnicu) sme 24. 10. 2022 pripravili školskú akciu, ktorou sme chceli žiakom spropagovať poéziu ako literárnu formu. Práve cez poéziu je možné vyjadriť city a emócie, ktorými by dali žiaci najavo, ako vidia nielen svet vôkol nich, ale ako vnímajú aj školskú knižnicu. Využili sme k tomu všetky aktivity, ktoré deti v našej škole rady robia. Cez pozitívny vzťah k záľubám sme žiakov chceli priviesť k pozitívnemu vzťahu k poézii. V našej škole majú žiaci v obľube výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, prácu s keramikou a na hodinách techniky i prácu v bylinkovej záhradke. Preto bolo našou snahou motivovať ich prostredníctvom týchto činností k bližšiemu kontaktu s poéziou.

Naše podujatie sme nazvali „V našej školskej knižnici spievame si veršíky z našej veršovanej keramiky“. Prostredníctvom hry a zábavy bolo naším cieľom u detí vzbudiť kladný vzťah k poézii, básnickému dielu, jeho precíteniu a pochopeniu. Zároveň sme chceli žiakom ukázať, že i poézia dokáže človeka pobaviť a rozosmiať. Poézia má rôzne podoby a detské publikum ju dokáže najintenzívnejšie vnímať cez hudbu. Boli sme preto veľmi vďační, že pozvanie na naše podujatie prijala speváčka i knihovníčka zároveň, rodená Púchovčanka – známa z televíznych obrazoviek i z TV relácie Superstar – Andy Lou. Andy si svoje texty a hudbu skladá sama – a preto bolo zároveň naším cieľom motivovať žiakov k vlastnej tvorbe.

Žiaci 1. a 2. ročníka cez 1. vyučovaciu hodinu zábavnou formou spoznávali školskú knižnicu. Recitovali vtipné verše a tvorili rýmy, z ktorých vznikla humorná báseň. V stretnutiach s poéziou čítali a počúvali zhudobnené verše, ktoré prepojili s nácvikom recitácie. Tretiaci tvorili a písali nonsens básne na jesenné listy zo stromov. Štvrtáci sa zamýšľali nad otázkami funkcie školskej knižnice a z ich myšlienok vznikol pútavý informačný plagát. Žiaci na II. stupni vymýšľali nielen „vesmírne básne“, ale tvorili i šifrované verše, ktoré písali mliekom a citrónom. Zahrali sa na detektívov a ich úlohou bolo odkazmi prostredníctvom veršov zachrániť básnika. Básnika zachránili – verše písané šťavou z citróna dešifrovali pomocou plameňa. Zažili pri tom veľa zábavy a formou hry sa naučili i niečo nové zo zákonov fyziky. Veľa zábavy si užili i naši šiestaci, ktorí čítali verše v pohybe a v pohybe museli transformovať i prózu do poézie. Naši žiaci prepojili svoju aktivitu i s cudzojazyčnou básnickou tvorbou a porovnávali verše v origináli s prekladom v slovenčine. Tvorili tiež plagát pre lepšiu orientáciu v spleti poetických žánrov, ktoré možno nájsť v našej školskej knižnici.

A práve v školskej knižnici čakalo žiakov veľké prekvapenie. Všetkých, ktorí sa tu stretli, spájalo niečo spoločné – a to vzťah k hudbe. Žiaci si na besede so speváčkou i knihovníčkou slovanských štúdií v Štátnej vedeckej knižnici Banskej Bystrici Andy Loužeckou vychutnali dúšok príjemných slov, dúšok skvelej hudby i dúšok liečivého, voňavého čaju z byliniek vypestovaných v našej školskej záhradke. Vychutnali si ho zo šálok obsiatych veršami, ktoré vytvorili žiaci na keramickom krúžku. Beseda bola rozdelená do viacerých okruhov – žiakom ich postupne odkrývali spolužiaci, ktorí sa zhostili funkcie moderátorov. V zábavnej hre Inkognito sa účastníci besedy snažili uhádnuť povolanie nášho hudobného hosťa, ktorého poznali len ako speváka. To, že Andrea pracuje ako knihovníčka, bola pre žiakov novinka a hneď ju zahltili otázkami týkajúcimi sa tohto krásneho povolania. Boli zvedaví, aký literárny žáner má v obľube, čo je obsahom práce knihovníčky vedeckej knižnice a aký je rozdiel medzi vedeckou a školskou knižnicou. Zisťovali, či i v poézii hľadá inšpiráciu pre svoju hudobnú tvorbu. Andrea nám prezradila, že sa zúčastňovala recitačných súťaží a predniesla nám i ukážku Sládkovičovej Maríny. Pri recitácii sme ešte chvíľu zotrvali a vypočuli sme si úsmevné verše Valentína Šefčíka v podaní našej ôsmačky Zuzky i zhudobnenú báseň Strapatá v znení našich siedmakov a ôsmakov. Žiakov na besede so speváčkou zaujímali aj odpovede na otázky týkajúce sa súťaže Košický zlatý poklad a zo zákulisia Superstar, ktorej sa Andy zúčastnila v roku 2020. Andrea trpezlivo odpovedala na všetky zvedavé otázky žiakov. Na spevácke súťaže, tvorbu textov a básne sme sa pýtali zámerne. Mali sme totiž pre Andreu jednu „malú“ prosbu – aby nám pomohla zložiť a zhudobniť našu vlastnú školskú hymnu. Spoločne sme sa pustili do práce… Asociácie v spojení s našou školou nám vírili v hlavách – kamaráti, vedomosti, učitelia, Komenčák, zábava, smiech, jedlo… A vznikla báseň, ku ktorej Andy zložila akordy. V dobrej nálade sa všetci žiaci na záver vyučovania ešte zúčastnili koncertu v telocvični, kde nám náš hudobný hosť okrem vlastnej tvorby zaspieval aj našu spoločnú báseň – školskú hymnu, v ktorej sa okrem iného spieva:

Na Komenčáku sme všetci kamaráti
Spoločné časy, smiech nám dali
Učitelia sa k nám pekne správajú
A vedomosti nám odovzdávajú

Jazyky sú pre nás hračka
Cez prestávky naháňačka
Do súťaží sa vždy zapojíme
A olympiády správne vyriešime

V našej škole „heeej“
V našej škole „heeej“
Je nám dobre každý deň
Tešíme sa do nej

V závere kreatívneho a zábavného dopoludnia, plného nových zážitkov a skúseností, sme sa vzájomne zhodli, že čítanie, písanie a spievanie poézie má liečivé účinky, dokáže liečiť aj malé detské krivdy… A tak žiaci vo vzájomnej komunikácii spoločne zistili, že liek na tieto neduhy možno nájsť i v našej školskej knižnici v podobe krásnej literatúry. Deti odchádzali po vyučovaní domov šťastné, spokojné, s úsmevom na tvári, spievajúc si novú školskú hymnu.

ZŠ J. A. Komenského, Púchov