Mesiac úcty k starším oslávila aj JDS Púchov

146

V stredu 18. októbra 2023 sa stretli Divadle Púchov členovia JDS Púchov a pozvaní hostia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Predsedníčka ZO JDS Púchov A. Gajdošíková všetkých srdečne privítala básňou, v ktorej zvýraznila: „Neberte zrelý vek tak vážne – šach neznamená ešte mat. Nech ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád!“

K seniorom sa prihovorili aj primátorka K. Heneková, poslankyňa I. Kováčiková a predsedníčka OO JDS E. Gelnarová. Pozdravili prítomných a poďakovali seniorom za ich celoživotné zásluhy v rodinách, pre mesto a celú spoločnosť. Popriali všetkým pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu, radosti zo života, prežite ďalších rokov obklopených láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších, priateľov a naďalej aj podporu MsÚ Púchov.

Nasledovala tanečná zábava, spev za sprievodu harmonikára Minimaxu, skvelá atmosféra, družné debaty a chutné občerstvenie.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel