Mesiac úcty k starším v CSS Chmelinec

312

Keďže mesiac október je okrem iného aj mesiacom úcty k starším, pani učiteľky so žiakmi zo ZŠ na Ul. Gorazdovej sa rozhodli navštíviť Centrum sociálnych služieb Chmelinec v Púchove. Milým kultúrnym programom sa chceli deti prvého a druhého stupňa poďakovať babičkám a deduškom za ich prácu počas uplynulých rokov a takisto za všetku dobrotu a múdrosť, ktorú odovzdávali a stále odovzdávajú mladšej generácii.

Žiaci si pripravili pestré tanečné, spevácke a recitačné vystúpenia. Na úvod zatancovali modernú choreografiu šikovné siedmačky, po nich si seniori vychutnávali hru na hudobné nástroje – započúvali sa do veselých i vážnych melódii na klavíri a husliach. Dojatou sálou sa ozýval spev dievčat zo speváckeho zboru, či recitačné výzvy smelého piataka pozvať všetkých dedkov na pivo. Na tvárach starkých sa vystriedal smiech pri tanci štvrtáčok na rezkú pesničku „Usmej sa konečne“ i slzy pri Rúfusovej modlitbičke „Anjeličku môj strážničku“ v podaní malého prváčika.

Príjemne strávená hodinka mala byť prvoplánovo darčekom najmä pre babky a dedkov, avšak ten najväčší dar si odnášali späť do školy a hlavne do života práve deti, ktoré pochopili a pocítili, aké dôležité je venovať druhému chvíľku času, lásky a pozornosti.

Mgr. Daša Ďurajková, Mgr. Gabriela Klinovská