Mestské štipendium v roku 2022 dostali 38 študenti

1050

Mesto Púchov i v tomto kalendárnom roku udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva mestské štipendium, študentom stredných a vysokých škôl z mesta Púchov, ktorí si v danom termíne podali žiadosť a splnili požiadavky na udelenie štipendia. Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková odovzdala študentom dosahujúcim nadpriemerné výsledky v štúdiu a ďalších záujmových činnostiach Listinu o udelení mestského štipendia. Osobného stretnutia vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Púchov sa zúčastnilo 17 z 38 ocenených študentov.

V piatok 18. novembra sa deň po Medzinárodnom dni študentstva stretli nielen najúspešnejší študenti v Zrkadlovej sieni Župného domu, ale taktiež študenti stredných a vysokých škôl z mesta Púchov, ktorí si podali žiadosť o získanie mestského štipendia a splnili podmienky predmetnej žiadosti.

V roku 2022 predložilo v termíne svoje žiadosti 51 študentov, z ktorých špeciálne zostavená komisia vyhovela 38 z nich, a to na základe študijného prospechu a jednotlivých úspechov v akademickom i mimo akademickom prostredí, ktorými reprezentujú seba a i mesto Púchov. Na účet mestského štipendia prispeli sponzori finančnými darmi do celkovej výšky 5 254,33 eur, ktorá bola medzi vybraných študentov rozdelená podľa náročnosti štúdia, prospechu a aktivít. Pozvanie na osobné stretnutie s primátorkou Katarínou Henekovou prijalo 17 z nich. Počas popoludňajšieho stretnutia mali študenti príležitosť na rozhovor s primátorkou mesta, ktorá sa zaujímala o úspechy prítomných študentov, aktuálne podmienky štúdia na vysokej škole na Slovensku a v zahraničí ako aj o ich vízie do blízkej budúcnosti, po ukončení štúdií. Prítomné študentky a prítomní študenti mali možnosť v krátkosti sa predstaviť a povedať niečo o svojom štúdiu a cieľoch.

Cieľom stretnutia bolo zo strany primátorky mesta a vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Daniely Gabrišovej, pripraviť pre študentov slávnostné stretnutie na pôde mestského úradu, kde môžu získať nové podnety, ktoré ich povzbudia v ďalšom študijnom napredovaní, a to aj s ohľadom na obnovenie prezenčnej výučby, návrat do školských lavíc a univerzitných ául.

Vždy konštruktívne stretnutia so študentmi hodnotí primátorka Katarína Heneková veľmi pozitívne. „Dnešné stretnutie s úspešnými študentmi nášho mesta bolo veľmi inšpiratívne a mne bolo cťou odovzdať im listinu o udelení mestského štipendia. Porozprávali sme sa aj o súčasnom živote študentov, o ich radostiach, ale aj o problémoch, ktoré ich trápia a zároveň som im popriala do budúcnosti hlavne veľa úspechov pri naplnení životných cieľov a snov. Verím, že finančné prostriedky, ktoré mesto zaslalo jednotlivým študentom, im pomôže aspoň trochu lepšie zvládnuť náklady spojené so štúdiom. Ďakujem aj touto cestou všetkým Vám, ktorí ste finančne prispeli na mestské štipendium. Je skvelé, že aj takouto formou môžeme spoločne podporiť úspešných študentov nášho mesta. Ešte raz srdečne blahoželám študentom a ich rodičom, ktorí môžu byť na nich právom hrdí.“

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v roku 2022 prispeli finančnou čiastkou na podporu vzdelania študentov z mesta Púchov, študujúcich na stredných a vysokých školách v Púchove, na celom Slovensku i v zahraničí.

Oceneným študentom GRATULUJEME a prajeme predovšetkým zdravie, energiu, entuziazmus, inšpirácie, nápady a ľahkosť, s ktorou všetko zvládnu aj v nasledujúcom období.

Zoznam ocenených študentov v roku 2022: Nina Cekulová, Silvia Čviriková, Daniela Dolinská, Michaela Ďurišová, Šimon Gabčo, Adam Gerschdorf, Romana Halušková, Sandra Halušková, Natália Chanová, Vanda Chovancová, Miriam Jandušíková, Nina Jandušíková, Boris Janík, Petra Janíková, Lenka Klínovská, Jakub Klínovský, Martina Kovářová, Nina Klobučníková, Nikita Kováčová, Laura Kvaššayová, Adam Lokšík, Dávid Mareček, Matej Mareček, Monika Nábelková, Lucia Odváhová, Martin Opat, Marek Putala, Marianna Rosinová, Natália Smatanová, Natália Šikutová, Peter Vojtík, Miriam Wikarská, Daniel Ziegler, Barbora Zieglerová, Katarína Zieglerová, Denisa Žárska, Lukáš Žemla, Marek Žemla.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel