Mesto Púchov ocenilo najúspešnejších stredoškolákov

830

V Zrkadlovej sieni Župného domu sa dnes dopoludnia stretli tí najlepší z najlepších – študenti stredných škôl v meste Púchov – Gymnázia Púchov, Spojenej školy v Púchove (I. Krasku), Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove, ZUŠ v Púchove a Centra voľného času Včielka. Celkom bolo ocenených 21 študentov, osobného stretnutia s primátorkou mesta Katarínou Henekovou sa zúčastnilo 20 študentov, ktorí si prevzali malé darčeky a Diplom za úspešnú reprezentáciu v školskom roku 2021/2022.

Slávnostného programu oceňovania najúspešnejších študentov sa zároveň zúčastnili aj riaditeľ Gymnázia Púchov PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľka Spojenej školy v Púchove (I. Krasku) Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Mgr. Iveta Mináriková, riaditeľ ZUŠ v Púchove Mgr. Peter Stupavský a riaditeľka Centra voľného času Včielka v Púchove PaedDr. Alena Strýčková. Programom sprevádzala referentka kultúry a ZPOZ MsÚ Púchov Ing. Karin Riljaková, ktorá spolu s vedúcou Oddelenia školstva a sociálnych služieb MsÚ Púchov Mgr. Danielou Gabrišovou celú slávnosť pripravili. O hudobný program sa postarali talenty zo ZUŠ v Púchove – Heidi Mária Beretová (o.i. ocenená za ZUŠ v Púchove) hrou na gitalele a klavír, Noemi Faboková (o.i. ocenená za ZUŠ v Púchove) hrou na klavír a Lenka Jurdová hrou na akordeón. Pridanou hodnotou je tak vzájomná spolupráca škôl a prepojenosť študentov ako stredoškolákov, aktívne pôsobiacich v záujmových činnostiach v ZUŠ alebo v CVČ, o čom svedčí i dnešné stretnutie úspešných stredoškolákov aj ako hudobníkov alebo členov Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov.

Diplomy za úspešnú reprezentáciu v školskom roku 2021/2022 si študenti stredných škôl prevzali vďaka svojej cieľavedomosti, ambíciám, pokore, trpezlivosti, talentu a entuziazmu, ktoré ich poháňajú vpred. Mnohí z nich sa pravidelne zúčastňujú vedeckých či humanitných súťaží, olympiád, zaujímajú sa o dianie v meste a pomáhajú ako dobrovoľníci aj v spolupráci s Mestom Púchov.

Na úvod predniesla príhovor primátorka Katarína Heneková: „Na prahu dospelosti si uvedomíte, že čokoľvek sa rozhodnete vo svojom živote skúsiť, nebojte sa. Neviete, čo Vám to môže priniesť, a vždy aj to, čo sa Vám javí ako náročné alebo nesprávne, je v konečnom dôsledku to najlepšie, čo sa Vám mohlo stať. Skúste malé i veľké veci, dôležité aj menej podstatné, pretože ja verím, že Vy to dotiahnete ďaleko. Nezaspite na vavrínoch, ale povedzte si, že všetko zvládnete, pretože len na Vás záleží, ako bude vyzerať budúcnosť nás všetkých. Podpora rodiny, vyučujúcich, priateľov je tým zázemím, ktoré potrebujete pre svoj rozlet, istotu.“

Všetkým oceneným študentom gratulujeme a prajeme na ceste životom mnoho nových objavov, skúseností, zdravia, energie a v neposlednom rade veľa splnených snov.

Zoznam najúspešnejších študentov mesta Púchov za školský rok 2021/2022:

GYMNÁZIUM PÚCHOV: Pavol Beňo, Katarína Cekulová, Dominik Černuch, Boris Janík, Rebeka Kováčová

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB: Lucia Vrabcová, Júlia Kukučiarová, Lucia Kardošová, Annamária Kuchtová

SPOJENÁ ŠKOLA: Lukáš Vranák, Karolína Sládeková, Matej Janto, Adam Urbaník

CVČ VČIELKA: Jakub Naňák, Leisha Taurani, Michaela Kršková, Kristína Zvaková

ZUŠ V PÚCHOVE: Veronika Pilná, Noemi Faboková, Tomáš Jancík, Heidi Mária Beretová

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel