Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o počte poslancov v nasledovnom volebnom období

364

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 13. augusta schválili návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove na nasledovné volebné obdobie.

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. určili počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove na volebné obdobie 2018-2022 vo výške 19 poslancov. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018, v meste Púchov stanovili 9 volebných obvodov s týmto počtom poslancov v jednotlivých volebných obvodoch:

volebný obvod č. 1 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 2 – 3 poslanci,
volebný obvod č. 3 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 4 – 3 poslanci,
volebný obvod č. 5 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 6 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 7 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 8 – 2 poslanci,
volebný obvod č. 9 – 1 poslanec.

Ďalej tiež poslanci schválili rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Púchov na funkčné obdobie 2018-2022, a to na plný úväzok. Vo všetkých týchto rozhodnutiach poslanci zachovali stav, aký platil v tomto volebnom období.