Mestskí policajti zachránili vyčerpanú srnku

216

Ešte v pondelok 23. januára oznámila telefonicky na oddelenie mestskej polície žena z Púchova, že na sútoku Váhu a Bielej vody leží na zamrznutej hladine srnka. Oznámenie sa potvrdilo, srnka ležala približne v polovici toku Bielej vody. Snažila sa postaviť, vzhľadom na veľké vyčerpanie sa jej to nariek viacerým pokusom nepodarilo. Hliadka mestskej polície preverila hrúbku ľadu na koryte Bielej vody a následne srnku pritiahli k brehu.
Vyčerpané zviera nemalo žiadne viditeľné poranenie, na stuhnutom snehu sa po chvíli postavila a pomaly odskákala do lesa.
(Zdroj: MsP Púchov)

PN_srnka_web