MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK znižuje cenu tepla a vracia občanom takmer 100 000 eur

403

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,
s. r. o. zo dňa
14. 12. 2016 sa znižuje cena tepla so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2016 až do konca roka 2016. Ide o približne trojpercentný pokles ceny. Pre rok 2016 sa stanovená maximálna cena tepla vo variabilnej zložke 0,0484 znižuje na 0,0470 € /kWh a maximálna cena fixnej zložky z 171,9923 na 166,0000 €/kW.

karas-viliam_webVyššie uvedená „reč“ čísel možno veľa občanom nepovie, preto použijem menej presné, ale jasné fakty. Vraciame občanom takmer 100 000 eur!

Dôvod je jednoduchý, majoritný spoločník vo firme mesto Púchov presadzuje a uprednostňuje verejnoprospešný záujem občanov vo forme spravodlivej ceny tepla. Tento krok je úplne legitímny a zrozumiteľný každému. Výsledky hlasovania všetkých spoločníkov v tejto veci naznačujú, že neexistuje spoločný cieľ. Kým mesto Púchov v zastúpení primátorom Rastislavom Henekom hlasovalo „ZA“ zníženie ceny tepla, spoločník p. Andrej Šamánek a p. Vladimír Motúz hlasovali spoločne „PROTI“. Potrebujú občania jasnejší dôkaz o rozdielnych záujmoch mesta a spoločníkov! Ak by MSBP nepristúpil k zníženiu ceny tepla a nevrátil odberateľom cca 100 000 eur a tieto by tvorili zisk spoločnosti, p. Šamánkovi podľa jeho delenia prináleží podiel 10% teda 10 000 eur a p. Motúzovi rovnako 10% teda 10 000 eur . Otázka teda znie, je lepšie túto sumu rozdeliť všetkým občanom alebo len dvom spoločníkom? Ak by však minoritní spoločníci predsa len chceli podporiť verejnoprospešný a sociálny rozmer znižovania ceny tepla a zároveň chceli znížiť dopad nevýhodných nákupov plynu, ktoré osobne podpisovali pre rok 2017 a ktoré v ďalšom roku zaplatia občania, v krátkom čase budú mať opäť možnosť.

Takže krátke upresnenie o ďalšom postupe. Spoločnosť zašle všetkým odberateľom DOBROPIS, kde vyčísli hodnotu zníženia ceny tepla vo forme „vratky“ za už zrealizované platby od januára do novembra. Pre občana takáto „vratka“ znamená úsporu nákladov na byt v rozmedzí 20 až 30 eur. Ako prvý krok to nie je veľa, ale určite nie menej ako každoročná hodnota „podpory individuálneho bývania zo strany mesta“. Začali sme prvou etapou, ktorú sme sľúbili zrealizovať symbolicky do Vianoc. Ďalšia etapa znižovania ceny tepla môže byť predmetom hlasovania spoločníkov hneď po skončení roka a stanovení predbežných výsledkov hospodárenia spoločnosti. Verím, že to bude znova dobrá správa pre občana a všetci spoločníci uprednostnia spoločenský prospech pred honbou za ziskom. Skutočnosť, že zníženie ceny nepocítia jednotliví občania v peňaženke okamžite, ale až v ročnom rozúčtovaní nákladov za služby (máj 2017) nevieme ovplyvniť. V každom prípade SBD, spoločenstvá vlastníkov bytov, školy, materské školy, školské zariadenia a podnikatelia dostanú peniaze prakticky obratom na svoje účty. Osobitný prístup vysporiadania zvolíme k odberateľom, ktorí majú voči našej spoločnosti dlh.

Na záver pripomínam jednu skutočnosť. Nejde o žiadny populistický krok. Za prvé: nie je volebný rok, za druhé: nič občanovi nedávame zo svojho, ale vraciame to, čo občan našej firme zaplatil ako preddavok počas roka a za tretie: rovnaký krok mohli navrhnúť a schváliť aj bývalí konatelia resp. spoločníci v minulosti.

Dovoľte mi poďakovať všetkým našim odberateľom. Náprava vzájomnej dôvery je pre nás prioritná. Rozsiahle zmeny dlhoročného stagnujúceho riadenia, ktoré postupne meníme vyžaduje čas, odvahu a občiansku podporu. Chceme aj naďalej rodinám, školám, obchodom a firmám poskytovať teplo, pohodlie a lepší servis.

Viliam Karas, konateľ MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU