Michal Telekeši – tyran z Lednice

924

Lednický hrad bol administratívnym centrom celého rovnomenného panstva, ktoré zahŕňalo i časť Púchova a okolité obce. Hrad postupne vystriedal množstvo majiteľov a medzi najslávnejších patril Michal Telekeši. Ten sa zapísal do celých uhorských dejín ako surovec, ktorý tyranizoval nielen svojich poddaných.

Zlý správca a zanedbaná výchova

Lednický hrad mal od svojho vzniku v 13. storočí mnohých majiteľov. V roku 1558 zomrel bez potomka jeho vlastník – lúpežný rytier z Považského hradu – Rafael Podmanický. Hrad sa následne dostal do správy kráľovskej komory. Už v roku 1559 ho za zásluhy a údajných 10 tisíc zlatých dostal košický kapitán Imrich Telekeši. O rok neskôr Imrich zomrel a po ňom hrad v Lednici zdedil jeho syn Štefan. V priebehu 2 rokov to bol už 3. majiteľ celého panstva. Štefan sa oženil so Zuzanou Forgáčovou a narodil sa im syn Michal. Ten, ako štvorročný, prišiel o svoju matku a vo veku 10 rokov sa stal úplnou sirotou. Vďaka dedičnému právu mu zostalo celé Lednické panstvo, ktoré zaberalo väčšinu územia dnešného okresu Púchov a ďalšie obce. Na výchovu malého Michala Telekešiho mal dbať aj správca panstva Mikuláš Topoš, ale ten sa staral skôr o majetky a hospodárstvo. Následky zlého spravovania a zanedbanej výchovy sa prejavili v celom regióne. Začali pribúdať násilnosti rôzneho typu. Atmosféru neistoty, ktorá sa šírila celým panstvom, podporoval svojim konaním sám dospelý Telekeši. Doslova tyranizoval svojich poddaných, či už fyzicky alebo ekonomicky. O jeho povahe a skutkoch sa zachovala i legenda o Katarínke z Lednice, ktorá radšej skočila z hradného okna na skalnaté bralo, ako by sa mala po svadbe oddať hradnému pánovi. Na mieste, kde skonala, údajne vytryskol prameň vody. Legendu pripomína kríž na skale pod hradom, tzv. Katarínkin prameň a svätica v erbe obce Lednica.

lednica18

Romantický pohľad na hrad Lednica v 18. storočí

Na Lysej oraboval cisára

Michal Telekeši často podnikal do širokého okolia lúpežné výpravy. To si už jeho skutky všímal cisársky radca a kráľovský pohárnik Juraj Thurzo. Jednou takou výpravou bola udalosť z 29. februára 1600. V tom čase prechádzal cez Púchov, Púchovskú dolinu smerom na Moravu a ďalej do Prahy posol z rumunského Valašska, ktorý cisárovi Rudolfovi II. niesol dary. Panovník bol známym zberateľom umenia, starožitností a rôznych drahocenných predmetov, ktoré viezli i v uvedený deň v koči. Na prepadnutie a olúpenie M. Telekešim spomína jeden z poslov – Adam Pellédy nasledovne:Prišiel som do Púchova o 12. hod., tam nám dali Púchovčania druhé kone a dvoch kočišov. Z Púchova prišli sme do Mesteczka, tam sme pýtali od Telekessyho správcu druhé kone, ale ten rozhodne nechcel dať. Preto prinútili sme Púchovčanov, aby nás zobrali až do Strelnej. Z Púchova do Strelnej išiel som cez tieto Telekessyho dediny: Hrabovka, Do-Hnani, Mesteczko, Zaric, Lissu. V hraniciach Lissej nás orabovali.”

Juraj ThurzoGróf Juraj Thurzo bol hlavnou postavou i v kauze Alžbety Bátoriovej

Thurzo prichystal pascu

Je možné, že touto udalosťou pretiekol pohár trpezlivosti panovníkovi i neskoršiemu palatínovi, a tak vyslali 11. septembra 1600 proti Lednickému hradu spolu 200 jazdcov a 500 pešiakov pod velením Thurzu. Michal Telekeši stihol ešte v auguste utiecť do poľského Krakova. Thurzo prichystal pascu a lednického pána vylákal pod zámienkou rokovania o amnestii do Bytčianskeho zámku. Namiesto rokovania ho Thurzo na Vianoce roku 1600 uvrhol do väzenia, kde bol prísne strážený. Následne bol Michal Telekeši odsúdený za spáchané zločiny, z ktorých mnohé vyšli najavo až po jeho smrti. Panovník odmietol žiadosť o milosť a posledné kroky hradného pána z Lednice viedli na popravisko. Michal Telekeši bol popravený sťatím dňa 3. apríla 1601 v Bratislave. Tým vymrel rod Telekeši po meči nielen obrazne.

P. Makyna