Mládežníci zorganizovali diskusie s kandidátmi

94

Mládežnícky parlament mesta Púchov sa zapojil do projektu Štruktúry pre participáciu z grantu Ministerstva školstva SR, ktorý realizuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Pozvali sme si do diskusií jednotlivých kandidátov na primátora mesta Púchov, aby sme sa dozvedeli, aký vzťah k mládeži majú jednotliví kandidáti, akí sú to ľudia, čo ich motivuje angažovať sa v politickom živote a čo vedia ponúknuť mladým ľuďom v meste.

Uskutočnili sa celkom tri diskusie, naše pozvanie prijali Bc. Cyril Crkoň (5. 10.), Mgr. Marián Michalec (19. 10.) a JUDr. Katarína Heneková (21. 10.). Všetkých troch kandidátov spovedali naše moderátorky Nina a Jessica, ktoré sa takto učili facilitovať diskusiu a komunikovať s pre nás tzv. „dôležitými dospelými“. Kandidát JUDr. Pavol Crkoň naše pozvanie neprijal a diskutovať s mladými nepovažoval za potrebné, PhDr. Roman Hvizdák nám prisľúbil účasť v dátume 12. 10., na diskusiu sa však nedostavil z rodinných dôvodov.

Diskusie boli naživo streamované a ich záznamy nájdete na Instagramovom účte mp_puchov. Ak rátame i pripojených účastníkov cez vysielanie, tak účasť mladých ľudí bola v priemere 50 účastníkov počas vysielania a každé video má do dnešného dňa viac ako 150 zhliadnutí. Tešíme sa, že sa mladí ľudia zaujímajú o veci verejné a nie je im jedno, kto rozhoduje o živote v meste. S mestom Púchov máme ako Mládežnícky parlament podpísané od februára roku 2022 Memorandum o partnerstve a spolupráci a preto sme si istí, že aj nás sa to týka.

Učili sme sa aktívne počúvať, neskákať do reči, objektívne reflektovať každú aktivitu a čo urobiť nabudúce lepšie. Naučili sme sa, že s niekým je komunikácia priama a nekonfliktná a niektorí kandidáti potrebujú viac času, prípadne nechcú komunikovať vôbec. Myslíme si, že spoľahlivosť, úprimnosť, pripravenosť a ochota by mali byť dôležitou súčasťou portfólia kandidátov. Z debát vyplynulo, že Cyril Crkoň, Marián Michalec i Katarína Heneková by mladých v našom meste podporili.

Vážime si každého kandidáta, ktorý si našiel čas a prišiel sa s nami porozprávať. Mnohí z nás idú prvýkrát k volebným urnám a tí, ktorí 18 rokov ešte nemajú, vedia porozprávať i svojim rodičom svoje preferencie. Veríme, že ľudia vyberú pre mesto najvhodnejšieho kandidáta.

Mládežnícky parlament mesta Púchov