Centrum sociálnych služieb Kolonka oslávilo 40. výročie

74

Pri príležitosti 8. ročníka Dňa rodiny a oslavy 40. výročia založenia CSS – KOLONKA v Púchove, bolo verejnosti predstavené nové logo zariadenia.

„Ruky v písmene S v strede nového loga znázorňujú službu ľuďom. Modrú farbu sme vybrali preto, lebo vzbudzuje nádej. Pokrstili sme ho modrými krídlami, pretože práve láska nám dáva krídla. To je motto nášho zariadenia,“ priblížila riaditeľka CSS – KOLONKA v Púchove Barbora Orgoníková.

Okrem predstavenia loga sa pozornosti a poďakovania dočkali bývalí aj súčasní zamestnanci zariadenia. „Ďakujem pani riaditeľke, všetkým zamestnancom, či už bývalým alebo súčasným, za ich prácu. Štyridsať rokov je dlhá doba. Myslím si, že Centrum sociálnych služieb na KOLONKE za ten čas urobilo veľa dobrého a postaralo sa o ľudí, ktorí potrebujú tento druh sociálnej pomoci. Do tohto zariadenia Trenčianska župa investovala nemalé finančné prostriedky, postavila sa napríklad prístavba s výťahom. Aj takýmto spôsobom sa snažíme splatiť modernizačný dlh, ktorý máme voči našim zariadeniam sociálnych služieb. Okrem investícií je dôležitý aj personál, ten pre klientov vytvára druhú rodinu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

TSK, foto: S. Flimmel