Mladí ľudia – naša budúcnosť a nádej

277

V dňoch 8. až 10. februára 2023 sa siedmaci zo ZŠ s MŠ sv. Margity zúčastnili duchovnej obnovy v krásnej zasneženej obci na Kysuciach, v Oščadnici, v príjemnom prostredí uprostred prírody v chate Kamilka. Bohatý program, ktorý si pre deti pripravil pán kaplán Ivan Belko spolu s triednou učiteľkou Luciou Sivákovou a pani učiteľkou Miroslavou Gabčovou, bol plný zábavy, rôznych aktivít, ale predovšetkým duchovného bohatstva. Hlavnými bodmi programu boli sväté omše, adorácia, prednáška na tému priateľstvo medzi ľuďmi a priateľstvo s Bohom, a tiež prednáška o tajomstvách sv. omše. Popri tom bol program doplnený športovými aktivitami, prechádzkou v zasneženej prírode na Veľkej Rači, súťažami alebo inými zábavnými aktivitami. Veľmi dôležité však bolo tiež posilnenie kolektívu prostredníctvom rozhovorov vo voľnom čase.

Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a veríme, že aj našou nádejou. Aj vďaka duchovnej obnove môžu títo mladí ľudia rásť vo viere, ale aj po ľudskej stránke sa z nich môžu stávať stále lepší ľudia. Súčasný svet skutočne potrebuje ľudí s dobrým a láskavým srdcom.

Ivan Belko, kaplán