Mladí moderátori si opäť merali svoje sily

104

Púchovskí gymnazisti, ktorí boli minulý rok mimoriadne úspešní v súťaži mladých moderátorov, svoj úspech zopakovali.

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách a vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti a efektívne používanie materinského jazyka.

Súťaží sa pred odbornou porotou v dvoch kategóriách (15-18rokov a 19-25 rokov) a v štyroch disciplínach:

I. disciplína- interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd,
II. disciplína- interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd,
III. disciplína- vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd,
IV. disciplína- moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd.

Krajské kolo organizovalo 7.11. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a študenti púchovského gymnázia v ňom boli mimoriadne úspešní.

V 1. kategórii zvíťazil Martin Gašperec z II.B triedy a 2. miesto obsadila Nina Melicherová zo sexty.
V 2. kategórii obsadili všetky tri miesta – 1. miesto Šimon Gabčo- oktáva, 2. miesto – Jana Vozárová – oktáva a 3. miesto – Adam Čvirik – IV.B. Školu ešte reprezentovali Adela Čviriková (II.B) a Paulína Boleková (septima). I keď sa neumiestnili, podali výborný výkon.

V dňoch 21. a 22. novembra 2019 sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo, v ktorom boli opäť najúspešnejší Púchovčania. Členovia odbornej hodnotiacej poroty v zložení Bc. Branislav Závodský – Rádio Express, Mgr. Mariana Kovačechová – RTVS, Mgr. Oľga Džupinková – Rádio Express, Mgr. Martina Kašiarová – TV Markíza, Mgr. Gregor Mareš – RTVS mali veľmi ťažkú úlohu, no nakoniec udelili v 2. kategórii cenu za mimoriadny moderátorský výkon Šimonovi Gabčovi (oktáva) a v 1. kategórii získal 2. miesto Martin Gašperec (II.B) a 3. miesto Nina Melicherová (sexta).

Víťazom gratulujeme a možno to niektorí z nich dotiahnu až do televízneho či rozhlasového štúdia. Ako povedal Braňo Závodský, “chce to len makať a makať.”

Anna Chládecká, Gymnázium Púchov