Mladých hokejistov neobišiel Mikuláš ani počas pandémie

90

Mladí hokejisti MŠK Púchov pokračujú v tréningovom procese za prísnych hygienických podmienok, ktoré nariadili krízový štáb a Úrad verejného zdravotníctva. Ani prísne bezpečnostné opatrenia a tréningy v skupinkách nezabránili, aby rodičia spestrili pochmúrnu dobu tradičnou návštevou Mikuláša na ľade. Mikuláš sa v sobotu 5. decembra venoval deťom rovnako v skupinkách, nechýbali ani sladké darčeky. I podobné podujatia pomáhajú deťom prekonať toto náročné obdobie. Všetci si v sobotu želali, aby bolo čo najskôr minulosťou…
Sobotnú atmosféru na zimnom štadióne v Púchove prinášame vo fotoreportáži Jarmily Haluškovej. Na snímkach Mikuláš na ľade spolu s mladými hokejistami 1., 2. a 7. hokejovej triedy.

POK