Vlastivedné múzeum prijalo do zbierok stovky nových predmetov

84

Koncom novembra 2020 zasadala vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici Komisia pre tvorbu zbierok, tzv. nákupná komisia. Členovia komisie pod vedením historičky Mgr. Anny Šujanskej odborne posúdili niekoľko stoviek predmetov a ich vhodnosť na prijatie do zbierkového fondu múzea.

Špecifikom tohtoročnej novej nádielky zbierok je fakt, že všetky boli do múzea nezištne podarované od ľudí s cieľom uchovať prírodné i kultúrne bohatstvo nášho regiónu.

Najpočetnejšou skupinou sú predmety botanického charakteru (herbárové zbery Ing. Dinga a Mgr. Smatanu prevažne z oblasti Strážovských vrchov a Javorníkov), nasleduje etnológia (predmety dokladujúce kultúru javorníckych dolín či hračky z éry „socialistického Československa“), historický fond sa obohatí o artefakty výtvarného umenia, zbierky technického charakteru, knihy, legitimácie, drobné dekoratívne predmety i čižmy pretekára J. Kociana z Považskej Bystrice. Do depozitára zoológie pribudnú nové dermoplastické preparáty vtákov. Celkovo múzeum nadobudlo viac ako 500 kusov nových zbierok.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici dopĺňa svoj fond najmä prostredníctvom darov od občanov a výskumnej činnosti pracovníkov múzea. Múzeum získava nové predmety aj prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov, najmä cez projektové výzvy Fondu na podporu umenia.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ďakuje všetkým svojim priaznivcom za darované predmety. Po spracovaní zbierok budú predmety uložené v depozitároch múzea, pripravené na výstavnú a edukačnú činnosť.

Mgr. Petronela Rágulová, PhD.