Motoristi môžu využívať novú cestu Milochov s Púchovom

260

Na úseku železničnej trate medzi Považskou Bystricou a Púchovom bol otvorený už druhý železničný tunel. Železnice Slovenskej republiky finišujú s najnáročnejšou stavbou v ich histórii a sľubujú rýchlejšiu a plynulejšiu jazdu vlakom cez Považie. Paralelne s  otvorením tunela v Milochove bola do predčasného užívania spustená aj nová cestná komunikácia, ktorá vznikla na opustenom železničnom telese.

Novovybudovaná viac ako 6 km dlhá budúca cesta III. triedy začína v katastri Nosice a končí v katastri Milochov. Na pôvodnú infraštruktúru je napojená úrovňovými križovaniami – na začiatku úseku v Nosiciach, pri priehradnom múre, pri zastávke Milochov a na konci úseku vybudovanej komunikácie. Na ceste sa nachádza 5 zrekonštruovaných mostov, 13 pôvodných a 4 nové priepusty. V rámci úseku boli vybudované aj dva oporné múry z gabiónov v dĺžke 65 a 177 metrov. „Nie je to ešte celá cesta, ktorá má spájať Považskú Bystricu s Púchovom cez Milochov, v budúcom roku v lete chce konzorcium, ktoré modernizuje tento železničný úsek, odovzdať zvyšnú časť cesty. Nasledovať bude usporiadanie cestnej infraštruktúry medzi ŽSR, Trenčianskym samosprávnym krajom a  mestami Púchov a Považská Bystrica. Som naozaj rád, že táto vyvolaná investícia sa podarila urobiť, aj keď zatiaľ len čiastočne. Nakoľko ide parametrami o budúcu cestu III. triedy, tranzit kamiónovej dopravy po nej je v zmysle platnej legislatívy zakázaný a bude využívaná predovšetkým pre osobné automobily,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

TSK