Prvý vlak s cestujúcimi prešiel cez tunel Milochov

161

Prvý vlak s cestujúcimi prešiel cez nový železničný tunel Milochov v rovnomennej považskobystrickej mestskej časti vo štvrtok (16. 12. 2021) nadránom. Tunel Milochov sa nachádza v členitom údolí Váhu. Spolu s tunelom Diel a mostom cez vodnú nádrž Nosice prinesie cestujúcej verejnosti skrátenie úseku Púchov – Považská Teplá z 19 na 16 kilometrov.

Tunel Milochov je súčasťou modernizácie 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá, celá stavba je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. Modernizácia úseku predstavuje najväčšiu investíciu v histórii samostatných železníc. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1.081 metrov) a Milochov (1.861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov.

Modernizácia tohto úseku je financovaná z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Projekt bol na národnej úrovni zo strany ministerstva dopravy a výstavby SR schválený v septembri 2018 a následne v júni 2019 schválený Európskou komisiou. Celková výška nenávratného finančného príspevku z OPII je vyše 335 mil. eur, z toho zdroj EÚ je vyše 285 mil. eur.

ŽSR