MŠ Lienka: Čo je vesmír?

844

Námet projektu „Vesmír“ vznikol na základe stále sa opakujúcich otázok detí, týkajúcich sa Zeme, Slnka, Mesiaca a planét. Deti si často v materskej škole prezerali knihy, rôzne časopisy a encyklopédie o vzniku sveta, veľkom tresku, obrázky dinosaurov a knihy o vymretých zvieratách. Téma pre dieťa v predškolskom veku minimálne skúmateľná, ale stále zaujímavá pre množstvo zaujímavých informácií.

Vesmír je všetko okolo nás. Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí. V čase aktualizácie projektu „Vesmír“ naše aktivity a realizáciu prerušil Covid-19, keďže prevádzka MŠ sa prerušila v inštalácií už zhotovených planét pokračovali pani učiteľky. Chytili do rúk štetce pripravili si steny, fotili rámovali obrázky vesmíru, fázy mesiaca, vyhľadávali na internete známe súhvezdia a ďalšie zaujímavosti. Vytvorili, tak zaujímavú vesmírnu expozíciu, ktorá bude deti každodenne podnecovať k novým otázkam o vesmíre…

Vesmír nebol však jedinou aktivitou, ktorú pani učiteľky aktualizovali. Pokračovali vo vzdelávaní sa cez rôzne internetové webináre, ktoré zaujali svojím obsahom – napr. Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov, Rozprávková pavučina, Hravá Slovenčina, Písaná reč a práca s knihou trocha inak.

V skupine predškolákov s aktívnou pomocou niektorých rodičov sme pracovali s deťmi vzdelávaním na diaľku elektronickou komunikáciou. Prekvapila nás spätná väzba od detí a rodičov, ktorá nás veľmi potešila. Deti odfotené práce poslali pani učiteľkám na emailovú adresu. Tieto práce nám vyčarili na tvárach úsmev, tak potrebný v týchto neľahkých časoch.

MŠ Lienka