Multimediálny distribučný systém v Púchove končí

869

Multimediálny distribučný systém (MMDS), ktorý bol v meste Púchov zavedený pred sedemnástimi rokmi, bol odozvou na požiadavku rozšíriť ponuku televíznych programov. Tento relatívne rýchly a lacný analógový spôsob vybudovania bezdrôtovej káblovky s priamou viditeľnosťou medzi vysielacou a prijímacou anténou, však v súčasnosti završuje svoje poslanie.

V čase spustenia mal tento systém kapacitu šíriť až 25 televíznych programov. Pravidelne bolo vysielaných 16, zakrátko sa museli uvoľniť 4 kanály pre iné služby, akými boli mobilný telefón, či internet. Spomenuté služby mali za následok časté rušenie obrazu a s tým sa samozrejme spájala aj oprávnená nespokojnosť.

Medzníkom v televíznom vysielaní v rámci Európskej únie bol rok 2012, kedy bolo ukončené analógové vysielanie prostredníctvom pozemných analógových vysielačov. Nastúpila éra zavádzania novej digitálnej služby (DVB-T) v rádiokomunikácii. DVB-T je digitálne televízne vysielanie, prijímateľné cez anténu – terestriálne. Analógové vysielanie dožíva v uzavretých sieťach, teda „káblovkách“ medzi, ktoré patrí aj spomínaný MMDS v Púchove.

Technická kvalita analógového vysielania, s ktorou je spájaný kvalitný obraz, stereofónia, či teletext je podstatne horšia, ako pri digitálnych formách. Zariadenia sa rokmi opotrebovali, sú zastarané a kedykoľvek môžu vypovedať svoju funkciu. Adekvátna náhrada za ne už neexistuje. Vysielanie MMDS sleduje v Púchove a okolí len torzo koncesionárov, ktorí sú prihlásení ako platiaci diváci. Ďalšia prevádzka systému je ekonomicky nehospodárna. Okrem zastaranosti, neefektívnosti je ďalším negatívnym faktorom prechod vysielateľov TV programov na šírenie satelitom alebo internetom, kde sú postupne požadované poplatky, ktoré sú neúnosné. V minulosti bezplatné šírenie mnohých TV staníc postupne zaniká, pričom sa množia zákazy na šírenie TV programov pod hrozbou sankcií. Následkom toho ako vysielateľ MMDS nie sme schopný plniť zmluvné podmienky dohodnuté s našimi klientami čo do rozsahu a aj kvality TV programov. Spoplatnené šírenie TV programov riešime rôznymi dočasnými, zatiaľ bezplatnými náhradami. Na základe uvedených skutočností sa spoločnosť MsBP Servis, s. r. o. rozhodla ukončiť vysielanie MMDS k 31. 7. 2017.

Z tohto dôvodu chceme dostatočne v predstihu informovať verejnosť odkázanú prijímať TV iba prostredníctvom MMDS, aby rokovala s poskytovateľmi TV vysielania o možnosti zadovážiť si iný variant príjmu televízie.

V Púchove sú dostupné nasledovné technické možnosti prijímania TV programov:

  • cez anténu (DVBT)
  • cez satelit (Skylink, Magio, freeSat-UPC, Antik Sat)
  • internet – Antik Sat, Play Max (bezdrôtový)
  • operátori: Swan, Orange, atď…

Spoločnosť MsBP Servis s. r. o. v mesiaci apríl rozpošle všetkým platiacim užívateľom stručnú informáciu. Ukončenie zmlúv bude zasielané užívateľom písomnou formou a vzťahuje sa na ne trojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvý deň v mesiaci po zaslaní výpovede.

Naďalej budú dostupné TV programy vysielané cez anténny DVBT systém (Púchovská TV, Šláger, TV Lux, TV Považie).

Kontakt: sekretariát MsBP Servis: 042/46 517 10
e-mail: msbppu.sekr@stonline.sk
Barbora Krchňavá a Ľubomír Čvirik – garant vysielania MMDS

MsBP Servis, s. r. o.