Poetický Púchov 2017

869

Mesto Púchov a Centrum voľného času Včielka Púchov organizovali IV. ročník literárnej súťaže poetov Poetický Púchov. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí z celého Slovenska.

Súťažné práce posúdila odborná porota, ktorá udelila tri ceny v každej kategórii a čestné uznania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 31.3.2017. Zúčastnil sa ho primátor mesta R. Henek, konateľ Púchovskej kultúry M. Svoboda, poslankyňa I. Kováčiková, vedúca odboru školstva R. Holáková a spisovatelia Ján Pochanič a Valentín Šefčík.

Hlavnú cena získal Alexandra Vranič z Bratislavy,
cenu primátora Mesta Púchov Eva Očkayová z Martina,
cenu Vladimíra Roya Edita a Judita Ďurčové z Nové Mesto nad Váhom,
cenu riaditeľky CVČ Včielka Púchov Roman Martinský z Liptovského Hrádku a Jozef Paleník zo Svinnej,
cenu riaditeľky DK Púchov Emília Múčková z Ilavy,
cenu poroty Zuzana Marušíková zo Zubáka,
cenu literárneho klubu CVČ Včielka Andrea Kvaššayová z Považskej Bystrice,
cenu Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsÚ Púchov Mária Miháliková z Gymnázia Púchov,
cenu Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí MsÚ Romana Miháliková z SPgŠ Levoča.

Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách, kde 1. miesta získali:
I. kategória: žiaci ZŠ 3. – 5. ročník – Nina Kolčáková, CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné,
II. kategória: žiaci ZŠ 6. – 9. ročník – Petra Polnišerová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa,
III. kategória: študenti SŠ – Barbora Kyselová, SOŠ Svit,
IV. kategória: dospelí – Emília Filipová, Svätý Peter a Mária Streicherová, Pezinok.

Poeticky 004 Poeticky 016 Poeticky 021 Poeticky 023 Poeticky 033 Poeticky 040 Poeticky 042 Poeticky 043 Poeticky 046 Poeticky 048 Poeticky 050 Poeticky 055

Zdroj: www.cvcvcielka.sk, foto: Slavomír Flimmel