MÝTUS: EÚ vraj zlyháva v boji s nákazou COVID-19

170

EÚ v súčasnej kríze spôsobenej šírením nákazy COVID-19 robí, čo je v jej silách a kompetenciách.

Treba však pripomenúť, že EÚ je spojením nezávislých štátov a má jasne stanovené právomoci, ktoré jej prenechali členské štáty.  V oblasti verejného zdravia EÚ disponuje podpornými právomocami a môže koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. EÚ má v tejto oblasti, okrem koordinácie, na starosti cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov, ako aj vnútorný trh.

Čo všetko EÚ doposiaľ pre zmiernenie pandémie COVID-19 urobila?

Keďže je situácia vážna, ministri zdravotníctva a vnútra členských štátov Európskej únie absolvujú pravidelné spoločné video stretnutia, aby zdieľali prijaté opatrenia  a dohodli sa na nevyhnutnej koordinácii. Zaviedlo sa dočasné obmedzenie cestovania (ktoré nie je nevyhnutné) do EÚ, na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

Európska komisia navrhuje aj viacero opatrení na zmiernenie socio-ekonomických dopadov šírenia koronavírusu. Členské štáty budú rozhodovať o navrhnutej Investičnej iniciatíve, ktorá spočíva v tom, že  37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti (známe eurofondy) sa použije na zvládnutie krízovej situácie spôsobenej koronavírusom. Európska komisia sa rozhodla, že nebude členské štáty žiadať o vrátenie nevyužitých prostriedkov. Pre Slovensko bude v tejto súvislosti k dispozícii nemalá suma, ktorú bude môcť môže využiť za priaznivejších podmienok ako pri  štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť  k záchrane životov, podpore firiem a na iné potrebné účely.

Medzi ďalšie opatrenia patrí vyššia flexibilita štátnej pomoci či európskeho fiškálneho rámca. V nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu malým a stredným podnikom. Takto pomôžeme aspoň 100.000 z nich. Okrem toho sa navrhujú úverové prázdniny dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení. Dôležitým opatrením je rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR.

V rámci európskeho programu na podporu výskumu a vývoja Horizont 2020 sa podarilo zmobilizovať ďalšie finančné prostriedky na výskum ochorenia COVID-19. Na financovanie bolo vybraných približne 17 výskumných projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej. Tie sa teraz budú zameriavať na rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti, na nové spôsoby liečby, vývoj nových vakcín na prevenciu i liečbu, zlepšenie epidemiologických postupov i posilnenie pripravenosti na vypuknutie chorôb. Európska komisia ponúkla financovanie až do výšky 80 miliónov eur inovatívnej spoločnosti CureVac, ktorá sa v nemeckom meste Tübingen zaoberá očkovaním a vývojom vakcín, s cieľom podporiť vývoj a výrobu očkovacej látky proti koronavírusu v Európe.

Poslankyňa Miriam Lexmann: Výrazná pomoc EÚ dorazí aj na Slovensko

„Nie je pravda, že EÚ počas epidémie nekoná. Rovnako ako v národných, obecných parlamentoch či školských radách chvíľu trvá, kým príde zhoda na najefektívnejšom riešení, aj Únia potrebovala chvíľu čas, aby 27 štátov našlo spoločnú dohodu pre riešenie aktuálnej krízy s koronavírusom. Jedno z prvých opatrení EÚ je, že členské krajiny môžu dočerpať fondy, ktoré nestihli a museli by ich vrátiť. Ak bude štvrtkové (26.3.2020.) hlasovanie v Európskom parlamente úspešné, Slovensko bude mať k dispozícii asi 2,5 miliardy eur,” hovorí europoslankyňa M. Lexmann.

Okrem toho bude europarlament podľa nej vo štvrtok rozhodovať aj o rozšírení pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia. „V takom prípade budeme môcť tento fond pre zasiahnuté členské štáty použiť aj v prípade epidémie koronavírusu. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov eur,” priblížila europoslankyňa dôležitosť nadchádzajúceho pléna s odvolaním na oficiálne zdroje EP. V dôsledku epidémie budú europoslanci hlasovať elektronicky.

Na podporu spoločného európskeho výskumného úsilia v otázke lieku proti ochoreniu Covid-19 vyčlenila EÚ asi 90 miliónov eur. Ďalšími 179 miliónmi eur bude v tomto roku podporovať samostatne zárobkovo činné osoby a prepustených pracovníkov. Poľnohospodárom predĺžila možnosť podávania žiadostí o platby až do polovice júna. „Európska komisia dala v snahe zamedziť ekonomickým dopadom epidémie členským krajinám viac flexibility v medzinárodnej nákladnej doprave, pri národných ekonomických opatreniach, bankových zárukách, ale aj pri využívaní eurofondov. To je pre Slovensko výhodné, pretože napríklad v školstve či vede a výskume sme pri čerpaní eurofondov vždy pozadu,” uviedla Lexmann s tým, že teraz ich budeme môcť využiť napríklad na podporu zdravotníctva alebo malých a stredných podnikateľov pri opätovnom naštartovaní ich ekonomiky.

Slovensko malo EÚ v júni tohto roku vrátiť 527 miliónov eur, no ak si ich nechá na kroky proti pandémii, tak EU mu okrem toho poskytne ďalšie takmer 2 miliardy eur. Komisia svoj návrh zverejnila 13. marca a musí ho odsúhlasiť parlament aj rada. Výbor pre regionálny rozvoj bol za to, aby sa pri jeho prijímaní v parlamente použil naliehavý postup, čiže bez toho, aby naň výbor vypracoval svoju správu. Počas plenárneho zasadnutia bude parlament hlasovať aj o ďalších opatreniach proti koronavírusu, vrátane návrhu, ktorý umožní členským štátom požiadať o pomoc z Európskeho fondu solidarity. Z tohto fondu sa doteraz financovala pomoc len pri prírodných katastrofách.

Zdroj: Hoaxy a podvody – Polícia SR, euromyty.sk, europskenoviny.sk