Na Dvoroch začala rekonštrukcia za 122 tisíc eur

362

Minulý týždeň sa začala mestská investičná akcia „Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V.“. Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť STRABAG, s.r.o. z Bratislavy. Predložila vo verejnej súťaži ponuku s cenou, ktorá bola v momente ukončenia elektronickej aukcie najnižšia spomedzi vyhodnocovaných ponúk.

Projektovaná lokalita je ohraničená obytným domom a na druhej strane Materskou školou Chmelinec. Priestor medzi bytovým domom a škôlkou bol už dlhšiu dobu neupravený, poznačený výtlkmi, jamami a nerovnosťou plochy. Mesto pristúpilo k tejto investícii vzhľadom na ukončenú výstavbu bytovej infraštruktúry a sťažnosti obyvateľov uvedenej lokality na veľkú prašnosť. Výstavbou nových komunikácií sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta.

Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva z obnovy cestnej komunikácie asfaltovým betónom (dĺžka 64m, šírka 6m). Bude tiež vybudované parkovisko z betónovej dlažby, a to 22 parkovacích stojísk. Ďalej sa obnoví betónovou dlažbou chodník pre peších (dĺžka 83m, šírka 2m) a vznikne nový cyklistický chodník (dĺžka 66m, šírka 2,5m). Spevnené plochy sa odvodnia a vybuduje sa moderné stojisko pre polopodzemné veľkokapacitné kontajnery.

Elektronickej súťaže sa zúčastnili štyri spoločnosti s nasledovnými ponúknutými cenami:
1. STRABAG, s.r.o. – 122.000 eur,
2. DOSA Slovakia, s.r.o. – 122.999 eur,
3. EUROVIA SK, a.s. – 134.999 eur,
4. Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. – 135.000 eur.

Mesto predpokladalo hodnotu rekonštrukcie vo výške 161.582 eur, takže získalo vďaka verejnému obstarávaniu lepšiu cenu o takmer 40.000 eur. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie v marci 2017, zákazka sa vysúťažila v apríli a koncom mája sa stavba začala. Dopravná infraštruktúra Dvorov by mala byť ukončená do štyroch mesiacov.

Zdroj: www.uvo.gov.sk, foto: Slavomír Flimmel