Deň rodiny v Púchove už po ôsmykrát

405

V nedeľu popoludní sa na pešej zóne a priľahlom dvore Cirkevnej základnej školy Sv. Margity konali aktivity ku Dňu rodiny. Rodičov s deťmi privítali hlavní organizátori osláv Dňa rodiny Lenka a Jozef Daškovci z Občianskeho združenia „S láskou k človeku“.

V areáli Cirkevnej základnej školy boli pre deti pripravené stanoviská s rôznymi atrakciami. Deti sa vozili na koníkoch, strieľali z kuše a luku na terč, skákali v nafukovacom hrade a aj vo vreciach. Na pešej zóne deti skúšali slalom na kolobežkách.

Za spoluorganizátorov vystúpili riaditeľka Cirkevnej základnej školy Sv. Margity Ľubica Mišíková, riaditeľka Centra voľného času Včielka Alena Strýčková, dekan púchovskej rímsko-katolíckej farnosti Mons. Michal Keblušek a manželka primátora mesta Katarína Heneková s oboma synmi. Kultúrny program pozostával z vystúpení detí z Centra voľného času, ktoré zahrali na gitarách a zaspievali. Taktiež vystúpili tanečníčky a mažoretky. Nanešťastie kultúrny program predčasne ukončila silná búrka.

Foto: Slavomír Flimmel