Na návšteve u hasičov

54

V jeden slnečný štvrtkový deň deti z našej materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove, navštívili Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie p. Ridzik. Detičky tu mali možnosť prezrieť si naozajstné hasičské autá, vyskúšať si ako sa v takom naozajstnom aute sedí. Členovia hasičského zboru veľmi ochotne a pútavo porozprávali deťom o tom, ako sa hasí požiar, aké rôzne veľkosti hadíc sa pri hasení požiaru používajú. Deti sa dozvedeli, že hasiť sa dá nielen vodou, ale aj špeciálnou penou. Mali sme možnosť vidieť aj historické hasiace auto, ktoré je napriek svojmu veku stále funkčné. Toto historické auto čaká veľkolepá oslava jeho 90-tych narodenín. V pamätnej miestnosti si deti mohli pozrieť úspechy dobrovoľných hasičov z rôznych súťaží, ktoré sú vystavené na stenách v podobe fotografií, diplomov a rôznych víťazných pohárov. Z výstavnej siene sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, v ktorej pán Ridzik premietol deťom videá z rôznych detských hasičských súťaží. Na záver si deti v areáli požiarnej zbrojnice mohli prejsť rýchlostný slalom pomedzi kužele a odšmýkať sa na šmykľavke. Po úspešnom zvládnutí prekážok deti dostali sladkú odmenu. Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru za príjemné prijatie a ochotu hasičov, ktorí nás trpezlivo previedli celou hasičskou zbrojnicou.

ZŠ s MŠ sv. Margity