Na pôde župného úradu sa oceňovala práca s mládežou

112

Koordinátori žiackych školských rád, členovia Medzisektorovej pracovnej skupiny Trenčianskeho samosprávneho kraja pre mládež a aktívni mladí ľudia si na pôde župného úradu v Trenčíne prevzali ocenenia.

Za prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom kraji získalo ocenenia celkom 14 koordinátorov programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, medzi nimi aj Mgr. Miriam Pagáčová z Gymnázia Púchov. Za dlhodobú podporu rozvoja zastupiteľskej demokracie na stredných školách a angažovanie sa v práci s mladými ľuďmi bolo ocenených 11 koordinátorov žiackych školských rád, z Púchova bola ocenená Ing. Mariana Jašeková zo Strednej odbornej školy, Ul.I. Krasku. Ocenenie si prevzalo 16 členov Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež, a to za realizáciu rôznorodých aktivít s mladými ľuďmi, medzi nimi aj  PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka Centra voľného času Včielka.

Špeciálne sa ďakovalo občianskemu združeniu Silnejší slabším, Rade mládeže Trenčianskeho kraja, programu Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburgu, IAmbitious a Slovenskému zväzu ľadového hokeja. Ďakovný list oceneným druhý februárový piatok osobne odovzdal trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorému sa tiež dostalo ocenenia. „Cieľom práce s mládežou je ukázať mladým ľuďom, že tu nie sú sami. A mali by sa pozrieť, v akom prostredí žijú, akým spôsobom ho chcú zlepšovať a ako sa dá pomôcť iným ľuďom vo svojom okolí,“ povedal trenčiansky župan s tým, že Trenčiansky samosprávny kraj mladým poskytuje možnosť zmeniť prostredie na škole k lepšiemu v rámci Participatívnych rozpočtov na stredných školách.

Zdroj: TSK