Na Vianočnej uzlovačke sa Púchovčania ukázali v dobrom svetle

85

Na záver roka dňa 15.12.2019 sa na Základnej škole Gorazdova uskutočnil 2.ročník Vianočnej uzlovačky za účasti 55 detí a 16 družstiev. Organizátorom boli domáci hasiči mesta Púchov, ktorí za pomoci rodičov pripravili vynikajúcu súťaž i atmosféru. Súťažili deti z okresov Púchov, Považská Bystrica a Bytča, ktoré mali možnosť si vyskúšať zručnosť vo viazaní 5 hasičských uzlov: skracovačka, tesársky uzol, lodná slučka, plocha spojka a úväz na prúdnicu.

Po nástupe pretekárov a podaní hlásenia veliteľom súťaže Ing. Michalom Koukalom predsedovi DHZO Púchov Jozefovi Ridzikovi st. sa súťaž mohla začať. Štartovali dvaja pretekári súčasne na dvoch stojanov s uzlami, kde každému išlo o to, aby uzlenie v čo najkratšom čase zvládol. Pretekári súťažili na tri kolá hneď po sebe. Najkrajšie bolo sledovať tie úplne najmladšie deti s akou poctivosťou robia uzlíky aj napriek tomu, že im to dlhšie trvalo. Hodnotenie jednotlivých pretekárov sa zapisovalo i do hodnotenia trojčlenných družstiev, ktoré boli nahlásené.

Púchovčania sa predstavili s novými adeptmi ako aj so skúsenými pretekármi. Po trojhodinovom maratóne sa nakoniec deti dočkali vyhodnotenia. Skôr ako sa pristúpilo k hodnoteniu, Púchovské deti dostali od sponzora Nona fresh v zastúpení Jany Sečkárovej malý darček za ich celoročné vystúpenia na súťažiach. Deti boli ocenené až do šiesteho miesta. Po ukončení predseda DHZO poďakoval všetkým zúčastneným pretekárom, rozhodcom, trénerom ako i rodičom, ktorým poprial veľa zdravia, príjemné prežitie vianočných sviatkov a deťom veľa darčekov pod stromčekom.

V závere sezóny 2019 je potrebné poďakovať riaditeľke Mgr. Viere Flimmelovej za poskytnuté priestory ZŠ Gorazdova a menovite všetkým deťom za ich športovú snahu v celom roku: Simonke Sečkárovej, Viktorke Mišunovej, Eliške Jantovej, Tomášovi Kucejovi, Alexandrovi Ridzikovi, Maxovi a Zakovi Chovančekovi, Matejovi a Tomašovi Valachovi, Patrikovi Jantovi, a Vladkovi Moravčikovi ako aj ich rodičom.

JEDNOTLIVCI

Chlapci

1. Alexander Ridzik – Púchov 17,86
2. Tomáš Kucej – Púchov 18,75
3. Vladimír Možješ – Kolárovice 21,16
4. Zak Chovanček – Púchov 23,66
5. Daniel Ciesarik – Hlinik n. V 24,39
6. Matej Valach – Púchov 25,72

Dievčatá

1. Simona Sečkárová – Púchov 19,40
2. Barbora Hrabovská – Kolárovice 19,71
3. Natália Jurisová – Praznov 24,26
4. Jana Michalková – Hlinik n. V. 24,39
5. Ema Bačiková – Praznov 24,67
6. Bibiana Gajdošiková – H. Moštenec 24,91

DRUŽSTVÁ

Chlapci

1. Púchov A 53,58
2. Kolárovice 67,87
3. Púchov B 74,97

Dievčatá

1. Horný Moštenec A 82,15
2. Praznov 85,88
3. Horný Moštenec B 90,54

DHZO Púchov