Na ZŠ v Beluši slávnostne otvorili novú telocvičňu

1973

V nedeľu premiér Róbert Fico otváral novú telocvičňu v areáli Základnej školy Beluša.

Stará telocvičňa bola zatvorená od 1.4.2012 pre havarijný stav. Nová sa začala stavať až 28. augusta 2015 na základe prvej dotácie z ministerstva školstva vo výške 230 tisíc eur. V apríli 2016 dostala obec druhú dotáciu od ministerstva školstva vo výške 200 tisíc eur (jedna z najväčších dotácií v TSK). Obec Beluša významnou mierou prispela k dofinancovaniu stavby a to úverom v celkovej výške 570 tisíc eur. Financie sa obci podarilo získať aj vďaka množstvu urgencií na vedenie kraja, ministerstvo školstva i úrad vlády vo veci riešenia havarijnej situácie.

Otvorenie telocvične prišlo takmer na deň presne po piatich rokoch (30.4.2017) za účasti predsedu vlády SR, ministra financií SR, ministra vnútra SR a predsedu TSK. Telocvičňa s moderným dizajnom, odpruženým povrchom podláh a športovým vybavením bude prioritne pre žiakov základnej školy. Ako jedna z podmienok pri poskytovaní dotácií však bola podmienka, aby užívanie telocvične bolo prístupné aj pre širokú verejnosť (mládež, dospelí, športové kluby, záujmové organizácie, ženy a pod.)

Jana Huliačková