Nábor mladých hokejistov a prezentácia na jarmoku

358

Nábor detí na hokej v Púchove

V rámci náborového programu Slovenského zväzu ľadového hokeja sa na Púchovskom zimnom štadióne aj tento rok uskutočnil nábor deti na hokej. Rodičia deti zaevidovali pomocou formulára a zúčastnili sa výcvikového tréningu pod vedením skúsených mládežníckych trénerov Romana Halušku, Mateja Halušku a Jakuba Pšurného. Náboru sa zúčastnilo štyridsaťosem detí, ktoré si vyskúšali základy korčuľovania. Pre väčšinu účastníkov to boli prvé kontakty s ľadovou plochou na korčuliach a zato boli aj všetci účastníci náboru odmenení. Na prvý ostrý tréning tak prišlo prvých desať nových nádejných hokejistov. Zostava im už len popriať veľa úspechov.

Šport v Púchove aj na jarmoku

V sobotu 16.9.2023 sa konal v Púchove tradičný jarmok ľudových remesiel, kde mal zastúpenie aj šport. Občianske združenie Draci Púchov v spolupráci s mestom Púchov a MŠK Púchov pripravili pre návštevníkov jarmoku stánok s programom pre najmenších s Drakom Pukym. Deti mali možnosť vyskúšať si hokejovú výstroj, zastrieľať si na bránu, za čo boli všetci odmenení. Jarmok sa opäť niesol aj v charitatívnom duchu pre ľudí odkázaných na pomoc druhých a preto púchovskí hokejisti prispeli verejnou zbierkou pre Dávidka Brandisa – jedného z najväčších fanúšikov púchovského hokeja. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli na túto zbierku a taktiež mestu Púchov za možnosť odprezentovať šport v meste.

OZ Draci Púchov