Nakoniec to dobre dopadlo

176

Do poslednej chvíle DHZ mesta Púchov nevedel, či sa uskutoční dňa 12.7.2020 súťaž v požiarnom športe deti a žien. S počasím v Púchove to bolo všetko otázne. Počasie sa potom umúdrilo, aj keď boli menšie problémy. Nakoniec sa súťaž spustila za prísnych opatrení ako sú dezinfekcie a odstupy deti na nástupe. Nakoľko tento šport je bezkontaktný, boli sme radi, že sa tejto súťaže zúčastnil veľký počet deti z rôznych kútov Slovenska. Všetci zúčastnení pretekári ako i vedúci museli potvrdiť, že ich zdravotný stav je v poriadku.

Čo bolo najhoršie, pred večerom sa spustil obrovský dážď, ktorý začal komplikovať celú pripravovanú akciu a do toho naši hasiči museli zároveň absolvovať jeden výjazd hlásený operačným strediskom hasičského a záchranného zboru i monitorovať kritické miesta v Púchove. Tak isto sa muselo v skorých ranných hodinách urobiť kontrola i zhodnotenie, či sa súťaž vôbec môže spustiť. Bežecké dráhy boli pod vodou. Po zhodnotení situácie sa museli disciplíny prehodiť, aby dráhy pre beh na 60 m cez prekážky stihli obschnúť a tak sa začínalo s výstupom na hasičskú vežu – prípravkou a ostatnými kategóriami podľa medzinárodný pravidiel. Počasie sa umúdrilo a túto krásnu súťaž sme dotiahli do úspešného konca.

Musím poďakovať organizátorom DHZM Púchov, ZŠ Gorazdova a sponzorom firme Fire stop Ing. Stanislav Crkoň, Firespec Ing. Rudolf Adamička PhD. a poslancovi Mgr. Mariánovi Mišúnovi, že sa pre deti mohla urobiť táto súťaž.

Výstup na hasičskú vežu

Prípravka dievčatá

1. Madunice Nina Oravcová 6,11

2. Hliník n. Váhom Nina Helmešová 7, 88

3. Hliník n. Váhom Katarina Cudraková 8,63

Prípravka chlapci

1. Madunice Patrik Rak 4,17

2. Madunice Lukáš Grečmal 4,41

3. Madunice Matej Vavrinec 5,08

Mladšie dorastenky

1. Dvorníky Eliška Karabová 9,22

2. Hliník n. Váhom Petra Literová 9,87

3. Púchov Simona Sečkárová 11,06

Mladší dorastenci

1. SNV Andrej Krempaský 9,04

2. Púchov Alexander Ridzik 10,56

3. Hliník n. Váhom Daniel Ciesarik 10,63

Stredné dorastenky

1. Hliník n. Váhom Ema Litviková 9,84

2. SNV Nataša Strelová 12,40

Stredný dorastenci

1. Madunice Patrik Kovač 9,26

2. Madunice Adrián Ducky 10,76

Starší Dorastenci

1. Kolárovice Vladimír Kaštan 10,63

Ženy

1. Kolárovice Viktória Mravcová 11,38

2. Dulov Miroslava Mravcová 11,93

Beh na 60 cez prekážky

Prípravka dievčatá

1. Madunice Nina Oravcová 18,46

2. Púchov Viktória Mišúnová 23,81

3. Púchov Eliška Jantová 31,88

Prípravka chlapci

1. SNV Jakub Pribula 23,89

2. Púchov Patrik Janto 26,05

3. Púchov Andrej Slipek 27,24

Mladšie dievčatá

1. Kolárovice Elizabet Slipková 17,10

2. Hliník n. Váhom Diana Kubalová 18,97

3. Hliník n. Váhom Nina Helmešová 19,58

Mladší chlapci

1. Madunice Matej Vavrinec 16,33

2. Púchov Max Chovanček 17,66

3. Madunice Samuel Oravec 17,70

Staršie dievčatá

1. Madunice Ema Žufová 13,32

2. Hliník n. Váhom Petra Literová 13,73

3. Dvorníky Eliška Karabová 14,11

Starší chlapci

1. SNV Andrej Krempaský 13,82

2. Hliník n. Váhom Daniel Ciesarik 14,92

3. Púchov Alexander Ridzik 14,99

Ženy

1. Kolárovice Viktória Mravcová 13,95

2. Dulov Miroslava Mravcová 18,54

Michal Koukal, DHZ Púchov